Basisschool Sint Mauritius

Haverweg 16 6991 BS Rheden

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius

In het kort

Toelichting van de school

De Mauritiusschool is een kleinschalige basissschool waar eigentijds onderwijs hand in hand gaat met persoonlijke aandacht. Wij werken vanuit vier pijlers aan een veilige leeromgeving waarin ieder kind tot zijn recht komt:

 • toekomstgericht onderwijs - wij bereiden kinderen voor op de maatschappij van morgen
 • wij doen het samen - leerkrachten, kinderen en ouders kennen en versterken elkaar 
 • persoonlijk onderwijs - ieder kind is mede-eigenaar van zijn eigen leerproces
 • een inspirerende omgeving - wij voelen ons verbonden met de wereld om ons heen 

Alle pijlers komen samen in ons motto: de school waar je gezien wordt!  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleinschaling en persoonlijk
 • Brede vorming van kinderen
 • Gezonde school
 • We doen het samen
 • Zelfbewust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Mauritiusschool vinden wij de inbreng van leerlingen belangrijk. Leerlingen worden meegenomen in hun eigen leerproces, zij leren doelen doelen stellen waar zij zelf aan werken.  

Er is een leerlingraad op school waar leerlingen uit groep 6, 7 en 8 aan deelnemen. Zij hebben maandelijks overleg met de directeur en bespreken alle zaken die spelen onder de leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op deze pagina leest u over de veiligheid bij ons op school. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons veiligheidsplan op onze website. 

Terug naar boven