Basisschool Sint Mauritius

Haverweg 16 6991 BS Rheden

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius

In het kort

Toelichting van de school

De Mauritiusschool is een kleinschalige dorpsschool waar eigentijds onderwijs hand in hand gaat met persoonlijke aandacht. Wij werken vanuit vier pijlers aan een veilige leeromgeving waarin ieder kind tot zijn recht komt:

 • toekomstgericht onderwijs - wij bereiden kinderen voor op de maatschappij van morgen
 • wij doen het samen - leerkrachten, kinderen en ouders kennen en versterken elkaar 
 • persoonlijk onderwijs - ieder kind is mede-eigenaar van zijn eigen leerproces
 • een inspirerende omgeving - wij voelen ons verbonden met de wereld om ons heen 

Alle pijlers komen samen in ons motto: de school waar je gezien wordt!  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleinschaling en persoonlijk
 • Brede vorming van kinderen
 • Gezonde school
 • Duurzaamheid
 • Burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op deze pagina leest u over de veiligheid bij ons op school.

Terug naar boven