De Torelaar

Beukenlaan 60 5541 VM Reusel

Schoolfoto van De Torelaar

In het kort

Toelichting van de school

De Torelaar is een veilige dorpsschool met een warm pedagogisch klimaat waar persoonlijke aandacht is voor ieder kind. De school heeft 218 leerlingen. Het team bestaat uit 17 leerkrachten, 1 directielid, 1 Intern Begeleider en 4 onderwijsondersteunende medewerkers. Er wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem waarin het werken op verschillende niveaus voor de basisvaardigheden centraal staat. Het team werkt handelingsgericht en opbrengstgericht volgens een vast cyclus. De school maakt deel uit van Onderwijsstichting KempenKind. De Torelaar is een Brede school: BSO, KDV en TSO zijn ondergebracht in het gebouw. Met deze partners werkt de school nauw samen aan een doorgaande lijn. Zowel voor 0-12 jarigen als gedurende de dag (7.30-18.30 uur).

Huidige speerpunten zijn:

- Werken van uit de visie dat alle kinderen gelukkig dienen te zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We werken daar aan door middel van het bieden van veiligheid, het stimuleren van talenten, en het vergroten van zelfvertrouwen en zelfreflectie

- Het werken met IPC (International Primary Curriculum)

Onze deuren staan altijd voor u open. Als u een afspraak maakt leiden wij u graag rond. U kunt dan in een natuurlijke situatie  zien hoe leerlingen in alle rust zelfstandig of in groepjes aan het werk zijn. Wij willen u graag laten zien hoe er op onze school van en met elkaar geleerd wordt!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en gastvrij
  • Sterk pedagogisch klimaat
  • Hoge ouderbetrokkenheid
  • Samenwerken
  • IPC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt op 1 oktober 2023 bezocht door 243 kinderen. Deze zijn verdeeld over 11 groepen:
7 onderbouwgroepen en 4 bovenbouwgroepen. Na een paar jaren van groei gaat ons leerlingenaantal nu meer stabiliseren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een 5-gelijke-dagen-rooster.

We hebben alle dagen les van 8.30 uur tot 14.15 uur.

De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven