Ds Derksenschool

Donkerstraat 3 4119 LX Ravenswaaij

Groep 8 heeft met hun plan de jeugdgemeenteraad gewonnen. Een wensboom, waarin bewoners van Ravenswaaij hun wens kunnen aangeven. Verbinding

In het kort

Toelichting van de school

Beste belangstellende,

U bevindt zich op de schoolpagina van de Derksenschool in Ravenswaaij. Een school in het midden van het dorp.

Goed en degelijk onderwijs 
De Derksenschool in het mooie dorp Ravenswaaij (aan de Lek) biedt goed en degelijk basisonderwijs aan leerlingen in kleine groepen. Optimale uitstroomresultaten zijn het uiteindelijke doel. De Derksenschool is de school die letterlijk en figuurlijk ‘dichtbij’ is. De school bevindt zich midden in een landelijk gebied in Ravenswaaij en de cultuur van de Derksenschool sluit aan op de cultuur in de regio en is daarmee ook in deze zin ‘dichtbij’.  

EIGENTIJDS, HERKENBAAR, VERTROUWD EN DEGELIJK. 

Effectieve instructiemomenten
Om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen organiseert het team van de Derksenschool het onderwijs anders.  Groot (groter) waar het kan (de groep); bijvoorbeeld in de kring, bij zaakvakken en bij cultuur en techniek, klein (de groep) waar het moet; bijvoorbeeld instructie, verlengde instructie, extra uitdaging etc. Hierdoor wordt de organisatie op een kleine school een stuk effectiever. Naast de leerkracht die verantwoordelijk is voor de groep, is er een ondersteuner aanwezig, waardoor leerlingen snel feedback kunnen krijgen op hun werk. (op de website vindt u een link naar een filmpje waarin het instructiemodel te zien is).

Door het gebruik van Chromebooks wordt deze effectiviteit nog eens ondersteund. De Chromebooks worden als middel ingezet om opdrachten te maken en lesstof te verwerken o.a. van rekenen; hierdoor krijgt iedere leerling opdrachten waarmee hij/zij wordt uitgedaagd in het volgende niveau.  

Samen leven, samen werken 
De Derksenschool is een belangrijke spil in het dorp Ravenswaaij. Sinds het winnen van de Jeugdgemeenteraad in 2017, staat in de speeltuin een wensboom. Wensen van inwoners worden werkelijkheid door inzet van de leerlingen van de bovenbouw. In 2020 is er een boek 'Ravenswaaij aan tafel' uitgekomen. Leerlingen hebben bewoners op leeftijd geïnterviewd. interviewen bewoners op leeftijd. Het samen werken van de leerlingen aan verschillende schoolse vaardigheden (vragen bedenken/interviewen/schrijven/fotograferen) werd zo onderdeel van het samen leven in Ravenswaaij. 

Met middelen van deze tijd wordt er modern onderwijs gegeven.
Daarnaast hebben de kinderen veel ruimte (letterlijk) om te spelen en zich te ontwikkelen.
De overstap naar het middelbaar onderwijs vormt geen enkel probleem; wij volgen de kinderen nog enkele jaren nadat zij onze school hebben verlaten en dat is het beeld dat wij bevestigd krijgen.
Bent u nieuwsgierig geworden naar hoe wij dit vorm geven? Maak een afspraak met Arjan Veldsink of Jolanda Schuurman en kom een keer kijken. U bent van harte welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Veiligheid
  • Vakkundigheid
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Derksenschool heeft gemiddeld tussen de 30 en 40 leerlingen. Op 1 oktober 2023 hebben wij 34 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 3 basisgroepen; vanuit deze basisgroepen vindt ook andere samenstelling van groepen plaats.


De Derksenschool behoort bij Stichting CPOB; een stichting met 17 basisscholen in 6 gemeenten en een hoog leerlingenaantal; dit zorgt ervoor dat scholen van het CPOB met wat minder leerlingen gewoon kunnen blijven voortbestaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
34
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Derksenschool vinden we respect voor elkaar en de wereld om ons heen, erg belangrijk.
Dat komt tot uiting in onze identiteit, die voor deze waarde aanluit bij de Kanjertraining.

Veiligheid waarborgen wij door een RI&E controle, doordat leerkrachten een cursus meldcode huiselijk geweld volgen en door het toepassen van de kanjerafspraken.

Terug naar boven