Basisschool De Bogaard

Stationssingel 10 5371 BB Ravenstein

vanaf Mgr. Borrettlaan gezien

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 zijn er 11 groepsleerkrachten, 1 conciërge/ administratieve kracht, 1 intern begeleider, 2 schoonmakers, 1 vrijwilliger en 1 directeur werkzaam op onze school. Zij zijn allen in dienst van OPTIMUS.

Groep 1/2a: Linda Thomassen en Mayke de Jong Groep 1/2b: Bart Peetermans Groep 3-4: Rick van Tienen Groep 4-5: Susan van 't Hof en Antoinette Visser

Groep 6: Bram Dekker Groep 7: Leonie van der Meulen en Levin Flissinger Groep 8: Jo van Houdt en Mike van de Logt

Soms huren we zpp-ers in om ons onderwijs te ondersteunen, bijv. onderwijsassistenten of een creatieve docent.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht, werken wij samen met CPV Ingenium. Zij verzorgen voor ruim 140 scholen in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg de vervanging van leerkrachten. Daarnaast hebben wij ons eigen personeel dat de vervanging van een afwezige leerkracht verzorgd. Leerkrachten van onze eigen school vervangen soms ook een zieke of afwezige collega. Helaas komt het de laatste jaren vaker voor dat wij geen gekwalificeerde leerkrachten kunnen vinden om te vervangen. Sinds het schooljaar 2021-2022 maken we daarom gebruik van creatieve docenten van Qrabbl. Groepen worden in principe niet naar huis gestuurd als er geen vervanging aanwezig is. Als team proberen wij altijd een passende oplossing te vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Bogaard is gehuisvest in een zogenaamd integraal kindcentrum (IKC). Dit betekent dat naast onze school er meerdere faciliteiten inpandig zijn, zoals de bibliotheek en de kinderopvang. Onze leerlingen en leerkrachten maken structureel gebruik van de bibliotheek: kinderen lenen zelf boeken en de groepen doen mee aan allerlei projecten. 

Gelukkig is het houden van schoolvieringen dankzij ons podium of het amfitheater geen enkel probleem.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs aan onze jongste leerlingen wordt thematisch vormgegeven. De leerkrachten plannen alle leer- en ontwikkeldoelen rondom een thema, bijv. "Vervoer" of "Toveren". Door ons onderwijs thematisch aan te bieden, leren de kinderen in korte tijd veel over één onderwerp.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze onderwijstijd wordt gevuld door o.a. de basisvakken rekenen, lezen en taal. Als school willen wij dat kinderen na 8 jaar onderwijs een brede ontwikkeling hebben. Daarom bieden wij tijdens de wereldoriëntatielessen onderwerpen aan uit de (wereld)geschiedenis en leren de kinderen o.a. de landen en hoofdsteden van Europa. Om de lessen levendig te houden, trekken de groepen er regelmatig op uit. Naar bijvoorbeeld natuurgebied De Maashorst, naar het Rijksmuseum of naar het kasteel in Hernen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons onderwijs is inclusief. Dit betekent dat wij ruimschoots aandacht en begeleiding geven aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of achterstand. Dit kan alleen maar doordat wij kinderen van de af de start van bij ons op school goed volgen. Wij maken hierbij gebruik van diverse observatie- en toetsinstrumenten. Leerkrachten bespreken vier keer per jaar de ontwikkeling van hun groep met de intern begeleider. Zij bewaakt de gemaakte afspraken, geeft advies en denkt mee met de leerkrachten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Bogaard is een inclusieve school. Wij kunnen kinderen met het uiteenlopend leerpotentieel en talenten acht jaar goed onderwijzen. Dit doen wij niet alleen, gelukkig kunnen wij gebruik maken van een groot netwerk van specialisten rondom onze school. Dit zullen wij blijven doen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de eerste stap hebben wij korte lijntjes over leerlingen die starten bij op school of al op school zitten. Met hen organiseren we een warme overdracht als een vierjarige bij ons start op school. Dit doen we uiteraard met toestemming van de ouders.

Terug naar boven