Basisschool De Bogaard

Stationssingel 10 5371 BB Ravenstein

vanaf Mgr. Borrettlaan gezien

In het kort

Toelichting van de school

Ouderbetrokkenheid

Ons motto is “Samen staan we sterk!”

Ouders zijn zeer actief bij onze school betrokken. Niet alleen via de OR, de MR en de klankbordgroep, maar ook bij het verlenen van diverse hand- en spandiensten en onderwijs-ondersteunende activiteiten.

Waar staan we voor?

Bs. “De Bogaard” is een school, die haar kinderen zelfstandig en zelfbewust wil maken.

Ons onderwijs geeft kinderen de kans om actief lerend, kritisch en creatief bezig te zijn. Binnen duidelijke kaders, die een gevoel van veiligheid geven, ervaart het kind de vrijheid om zelfstandig, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan.

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op alle terreinen goed ontwikkelen. Daarom werken we aan een fijne sfeer en doen er alles aan om kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.

Dit proberen we te realiseren door:

  • veel aandacht te schenken aan het pedagogisch klimaat.
  • het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.
  • kinderen te stimuleren tot goede prestaties.
  • kinderen nauwlettend te volgen in hun ontwikkeling.
  • intensieve contacten met alle betrokkenen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op teldatum 1 okt 2013 had onze school 196 leerlingen.

Op 1 oktober 2014 zullen het er 217 leerlingen zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven