Basisschool De Bogaard

Stationssingel 10 5371 BB Ravenstein

vanaf Mgr. Borrettlaan gezien

In het kort

Toelichting van de school

Kleurrijk en kansrijk  

Op De Bogaard is elk kind de moeite waard. In de klas, bij de leerkracht en op school voel je je veilig en geborgen. Zo begint het grote avontuur van ontdekken en ontwikkelen. En ja, rekenen en taal horen daar ook bij. Net zoals muziek en bewegen. Of plannen, reflecteren en: samenwerken. Want je leert samen en je groeit samen. Op school leef je eigenlijk samen. Met zoveel mogelijk plezier.  

Tegelijk zijn we allemaal anders. Gelukkig maar. Samen vormen we een kleurrijke club. Net als in de volwassen wereld. We proberen het zelfs nog wat beter te doen. Wij koesteren de verschillen. Conflicten zijn van alle tijden. De kunst is om ze respectvol op te lossen. Je leert dus niet alleen van de leerkracht maar ook met elkaar - en vooral ván elkaar. Als je je bewust bent van je sociale omgeving en (steeds beter) weet hoe je daar zorgvuldig mee omgaat, dan is dat een grote kwaliteit. Zo word je zelfstandig en dwing je als het ware je kansen in het leven af. Je groeit tot een heuse wereldburger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn keuzes. Daar gaat het om.   Een fraai doel, toch? Kom je ook?

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • geborgenheid
  • ontwikkeling
  • kansen
  • inclusief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Waar komen onze leerlingen vandaan?

Bijna al onze leerlingen zijn afkomstig uit Ravenstein, Huisseling, Overlangel of een ander dorp. Het geboortecijfer in Ravenstein en omgeving is al jaren dalend. Dit zorgt er voor dat wij minder leerlingen op onze school hebben dan bijv. vier jaar geleden. De demografische krimp zet zich in Ravenstein e.o. voorlopig nog door.

Wij zijn trots op de grote diversiteit van onze populatie. In 60% van onze gezinnen heeft één van de ouders een HBO of universitaire studie afgerond. Ruim 10% van onze leerlingen heeft een niet-Nederlandse achtergrond en/of heeft een vluchtelingenstatus. Ruim 80% van onze leerlingen groeit op bij hun beide ouders, een enkeling in een samengesteld gezin of in een één-oudergezin.

Het overgrote deel van leerlingen zijn als kleuter bij ons op school gestart. Als leerlingen vertrekken van onze school, dan komt dit door een verhuizing naar een andere stad of dorp.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven