Protestants Christelijke Basisschool De Schoof

Hoge Donk 83 4942 BC Raamsdonksveer

 • Wat zijn we trots op onze nieuwe natuurspeelplaats waar spelen een uitdaging is.
 • Om de zelfstandigheid te bevorderen zijn er buiten de groep werkplekken om zelfstandig aan het werk te gaan.
 • Spelend leren in een uitdagende omgeving.
 • We werken met moderne methodes die gedifferentieerd leren ondersteunen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Schoof.

De Schoof: meer dan een brede BASIS!

Wij willen een open basisschool zijn zonder drempels waar iedereen zich thuis voelt.

In het woord basis zitten voor ons de kernwaarden van ons onderwijs.

Onze kernwaarden zijn:

 1. Betrokken: Kinderen, ouders en team.
 2. Ambitieus: Wij willen het best denkbare onderwijs verzorgen.
 3. Samen: Kinderen leren van en met elkaar.
 4. Identiteit: Wij nemen onze Protestants-Christelijke identiteit als uitgangspunt van handelen.
 5. Sociaal: Onze kleinschalige school is kindgericht.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Betrokken
 • Ambiteus
 • Identiteit
 • Sociaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Schoof!
Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind? Kom dan eens een kijkje nemen op De Schoof.
Een school met een veilig schoolklimaat, kwaliteitsonderwijs op maat.

De Schoof wordt bezocht door 144 kinderen (stand van zaken 01-02-2023)

De Schoof heeft te maken met een licht stijgende belangstelling. Een groeiend aantal ouders kiest voor de school, mede door de tevreden geluiden van zittende ouders.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven