Protestants Christelijke Basisschool De Schoof

Hoge Donk 83 4942 BC Raamsdonksveer

  • Wat zijn we trots op onze nieuwe natuurspeelplaats waar spelen een uitdaging is.
  • Om de zelfstandigheid te bevorderen zijn er buiten de groep werkplekken om zelfstandig aan het werk te gaan.
  • Spelend leren in een uitdagende omgeving.
  • We werken met moderne methodes die gedifferentieerd leren ondersteunen.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school laat het personeelsbestand een gevarieerde leeftijdsopbouw te zien.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt eerst een beroep gedaan op de collega (duo-)leerkrachten van de school of bekijken we de beschikbaarheid van de vaste invaller die aan ons cluster van scholen is verbonden.

De invaller is bekend bij de leerlingen, met de groepen en methodes en volgt onze vergaderingen en nascholing. 

De derde optie is het inzetten van een van de vaste invallers in dienst van het schoolbestuur. Ook zijn kennen de scholen, volgen (na)scholing via een van de scholen van de stichting.

Mocht er nog geen invaller beschikbaar zijn, dan maken wij gebruik van "Leswerk", een regionale pool van vervangers en externe organisaties. 

In het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd. Dat gebeurt nadat de ouders vooraf schriftelijk geïnformeerd zijn en alleen als alle eerder beschreven opties niet mogelijk zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen werken met een vast een ochtend- en middagprogramma dat zichtbaar is in het lokaal. Op deze manier weet ieder kind wat het op welk moment van de dag kan verwachten. Dit biedt rust voor de leerlingen en leerkrachten. In de ochtend ligt de focus op cognitief onderwijs. Het onderwijs is dan gericht op het vergroten van reken-, lees- en taalvaardigheden. Omdat het voor de doorgaande lijn van de ontwikkeling van individuele kinderen soms nodig is, maken wij gebruik van groepsdoorbrekende instructiemomenten. 

In de middag bieden we een pakket aan om de kinderen een bredere blik te geven op de wereld waarin zij leven. Dat doe we met o.a. Alles-in-1, Engels, techniek en creatieve vakken. 

In groep 1 en 2 werken de kinderen met ontwikkelingsmateriaal. Centraal in deze groepen staat de kennismaking met rekenen en taal (woordenschat), kringactiviteiten, sport en spel, ontwikkeling van de fijne en grove motoriek en buitenspel activiteiten. Onze onderwijsondersteunende collega's doen extra activiteiten met de kinderen, individueel of in kleine groepjes. Dit kan zijn extra uitleg of meer uitdagende opdrachten.  

Vier ochtenden in de week wordt in de Explora groep les gegeven aan hoogbegaafde leerlingen. Bij het begaafdenonderwijs wordt de gewone lesstof verkort en aangepast aangeboden zodat er meer ruimte is voor verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere vaardigheden zoals omgaan met faalangst en leren leren. 

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keerl per week les van de sportfunctionaris

De Schoof is een Voorhoede school voor TweeTalig onderwijs.
Onze kinderen krijgen Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8 met de methode Join in

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken de kinderen met ontwikkelingsmateriaal. Centraal in deze groepen staat de kennismaking met rekenen en taal (woordenschat), kringactiviteiten, sport en spel, ontwikkeling van de fijne en grove motoriek en buitenspel activiteiten. Onze onderwijsondersteunende collega's doen extra activiteiten met de kinderen, individueel of in kleine groepjes. Dit kan zijn extra uitleg of meer uitdagende opdrachten. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen ook Engels.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen werken met een vast een ochtend- en middagprogramma dat zichtbaar is in het lokaal. Op deze manier weet ieder kind wat het op welk moment van de dag kan verwachten. Dit biedt rust voor de leerlingen en leerkrachten. In de ochtend ligt de focus op cognitief onderwijs. Het onderwijs is dan gericht op het vergroten van reken-, lees- en taalvaardigheden.

In de middag bieden we een pakket aan om de kinderen een bredere blik te geven op de wereld waarin zij leven. Dat doe we met o.a. Alles-in-1, Engels, techniek en creatieve vakken. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hebben een ondersteuningsgroep voor de laagst-scorende kinderen (rekenen, spelling, taal). Deze kinderen krijgen verlengde instructie en extra oefening op onderdelen waarop ze zijn uitgevallen aangeboden.

Ook de hoogst-scorende kinderen krijgen verlengde instructie en aangepast materiaal dat past bij hun niveau.

Wij bieden extra ondersteuning aan hoger- en meerbegaafden aan. Zij krijgen, één dagdeel per week in een kleine groep, extra uitdagingen aangeboden, waarmee ze in de klas zelfstandig aan de slag gaan. 

Vier ochtenden in de week wordt in de Explora groep les gegeven aan hoogbegaafde leerlingen. Bij het begaafdenonderwijs wordt de gewone lesstof verkort en aangepast aangeboden zodat er meer ruimte is voor verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere vaardigheden zoals omgaan met faalangst en leren leren. 

Er is een dyslexiespecialist die extra ondersteuning biedt aan leerkrachten en leerlingen.

Twee gedragsspecialisten zijn opgeleid om zelf o.a. Rots en Water en Tim en Flapoor trainingen te verzorgen.

We maken gebruik van externen op terreinen waar onze eigen specialismen niet toereikend zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft een Peuter 3+ groep met leerlingen uit onze voormalige voorschool.

Op de Peuter 3+groep kunnen kinderen op woensdag terecht om te spelen met leeftijdsgenootjes. De groep is erop gericht dat peuters zich kunnen ontplooien en leren rekening te houden met een ander. Zij spelen, knutselen luisteren naar een verhaal zingen liedjes en leren met elkaar om te gaan. Wij willen bereiken dat uw kind goed voorbereid is op het basisschool onderwijs. Dit doen wij o.a. door samen te werken met de kleuterklassen en waar mogelijk feesten (sinterklaas, kerst e.d.) gezamenlijk te vieren.

Openingstijden:
woensdag van 8.30 - 12.20 uur.

Peuterplein (VVE Gecertificeerd)

Op onze school werken met het programma van Peuterplein/Kleuterplein. Het totaalprogramma Peuterplein is speciaal voor peuters ontwikkeld, zodat zij al jong een goede start maken met het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Bij de diverse thema’s horen activiteiten die aansluiten bij de beleving van uw kind en die zijn of haar ontwikkeling stimuleren. Het is een programma met activiteiten die moeilijker gemaakt kunnen worden voor de kinderen die wat verder zijn en een stapje makkelijker voor kinderen die het allemaal nog niet helemaal begrijpen. In het eigen tempo leert uw peuter stapje voor stapje de Nederlandse taalvaardigheid vergroten, sociaal sterker te worden, motoriek verbeteren etc

Observeren m.b.v. KIJK!:
Wij volgen de ontwikkeling van uw peuter in de periode dat hij/zij bij ons in de Peuter 3+ groep verblijft. We gebruiken hiervoor de KIJK 0-7 registratie die ook in groep 1-2 wordt gebruikt. Tijdens het werken in de groep observeren we de kinderen of zij de nieuwe dingen die wij hebben aangeboden ook beheersen. We registreren alle peuters als zij 3 jaar zijn en als zij 4 jaar zijn, waarna de pedagogisch medewerker u uitnodigt om deze met u te bespreken.

De KIJK!-registratie wordt doorgegeven aan groep 1 na een afsluitend gesprek hierover met u.

Terug naar boven