Protestants Christelijke Basisschool De Schoof

Hoge Donk 83 4942 BC Raamsdonksveer

Wat zijn we trots op onze nieuwe natuurspeelplaats waar spelen een uitdaging is.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school laat het personeelsbestand een gevarieerde leeftijdsopbouw te zien.  

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt eerst een beroep gedaan op de collega (duo-)leerkrachten van de school of bekijken we de beschikbaarheid van de vaste invaller die aan ons cluster van scholen is verbonden.
De invaller is bekend bij de leerlingen, met de groepen en methodes en volgt onze vergaderingen en nascholing. 

De derde optie is het inzetten van een van de vaste invallers in dienst van het schoolbestuur. Ook zijn kennen de scholen, volgen (na)scholing via een van de scholen van de stichting.

Mocht er nog geen invaller beschikbaar zijn, dan maken wij gebruik van "Leswerk", een regionale pool van vervangers.  

In het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd. Dat gebeurt nadat de ouders vooraf schriftelijk geïnformeerd zijn en alleen als alle eerder beschreven opties niet mogelijk zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen werken met een vast een ochtend- en middagprogramma dat zichtbaar is in het lokaal. Op deze manier weet ieder kind wat het op welk moment van de dag kan verwachten. Dit biedt rust voor de leerlingen en leerkrachten.In de ochtend ligt de focus op cognitief onderwijs. Het onderwijs is dan gericht op het vergroten van reken-, lees- en taalvaardigheden. Omdat het voor de doorgaande lijn van de ontwikkeling van individuele kinderen soms nodig is, maken wij gebruik van groepsdoorbrekende instructiemomenten. 

In de middag bieden we een pakket aan om de kinderen een bredere blik te geven op de wereld waarin zij leven. Dat doe we met o.a. Alles-in-1, Engels, techniek en creatieve vakken. 

In groep 1 en 2 werken de kinderen met ontwikkelingsmateriaal. Centraal in deze groepen staat de kennismaking met rekenen en taal (woordenschat), kringactiviteiten, sport en spel, ontwikkeling van de fijne en grove motoriek en buitenspel activiteiten. Onze onderwijsondersteunende collega's doen extra activiteiten met de kinderen, individueel of in kleine groepjes. Dit kan zijn extra uitleg of meer uitdagende opdrachten.  

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen éénmaal per week les van de sportfunctionaris.
De andere sportles wordt gegeven door de eigen, bevoegde, groepsleerkracht.

De Schoof is een Voorhoede school voor TweeTalig onderwijs.
Onze kinderen krijgen Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8 met de methode I- Pockets en Our Discovery Island. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken de kinderen met ontwikkelingsmateriaal. Centraal in deze groepen staat de kennismaking met rekenen en taal (woordenschat), kringactiviteiten, sport en spel, ontwikkeling van de fijne en grove motoriek en buitenspel activiteiten. Onze onderwijsondersteunende collega's doen extra activiteiten met de kinderen, individueel of in kleine groepjes. Dit kan zijn extra uitleg of meer uitdagende opdrachten. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen ook Engels.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen werken met een vast een ochtend- en middagprogramma dat zichtbaar is in het lokaal. Op deze manier weet ieder kind wat het op welk moment van de dag kan verwachten. Dit biedt rust voor de leerlingen en leerkrachten. In de ochtend ligt de focus op cognitief onderwijs. Het onderwijs is dan gericht op het vergroten van reken-, lees- en taalvaardigheden.

In de middag bieden we een pakket aan om de kinderen een bredere blik te geven op de wereld waarin zij leven. Dat doe we met o.a. Alles-in-1, Engels, techniek en creatieve vakken. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hebben een ondersteuningsgroep voor de laagst-scorende kinderen (rekenen, spelling, taal). Deze kinderen krijgen verlengde instructie en extra oefening op onderdelen waarop ze zijn uitgevallen aangeboden.
Ook de hoogst-scorende kinderen krijgen verlengde instructie en aangepast materiaal dat past bij hun niveau.

Wij bieden extra ondersteuning aan hoog- en meerbegaafden aan. Zij krijgen, één dagdeel per week in een kleine groep, extra uitdagingen aangeboden, waarmee ze in de klas zelfstandig aan de slag gaan. 

Er is een dyslexiespecialist die extra ondersteuning biedt aan leerkrachten en leerlingen.

Twee gedragsspecialisten zijn opgeleid om zelf o.a. Rots en Water trainingen te verzorgen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven