Gabriëlschool

Kelnarijstraat 40 3881 CC Putten

  • Samen uniek
  • Spel is één van de vier basisactiviteiten binnen een Jenaplanschool.
  • Een school gericht op de toekomst met eigentijds onderwijs.
  • Samen werken
  • Locatie Bijstergoed

In het kort

Toelichting van de school

De Gabriëlschool is een school voor basisonderwijs volgens het Jenaplanconcept op Katholieke grondslag. 

Onze school ziet het kind als een unieke persoonlijkheid, dat zijn eigen identiteit mag ontwikkelen. Wij beperken ons niet tot het kind zijn, maar zien de school als een plek waar het kind als totale persoon kan leren, werken en leven, samen met andere kinderen en met begeleiding van ouders en professionele opvoeders.Wij willen een samenleving voorleven waarin rechtvaardig, respectvol en verantwoord wordt omgegaan met verschillen en veranderingen en waarin de boodschap uit het Evangelie ons een leidraad biedt.De uitwerking van onze visie is te vinden in de 20 basisprincipes van het Jenaplan.

Klik hier voor onze film rondom de visie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor ieder kind
  • Wereldoriëntatie
  • Toekomstgericht Onderwijs
  • (Sociale) veiligheid
  • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Gabriëlschool verzorgt onderwijs aan zo'n 320 kinderen. Onze kinderen komen uit de gemeente Putten, maar ook uit de omliggende gemeenten. De locatie Bijstergoed heeft in het schooljaar 2018-2019 zeven groepen. De locatie Kelnarij heeft zes groepen. 

Helaas kunnen wij op onze locatie Bijstergoed niet alle aangemelde kinderen plaatsen. De komende jaren zal deze locatie van zeven groepen naar zes groepen gaan afslanken. Op onze locatie Kelnarij is nog wel voldoende plaats om kinderen onderwijs te bieden.

Een goede zorg voor kinderen begint al bij de aanname. Wij vinden het nader kennismaken met ouders en kinderen van groot belang. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt die visie van de school verteld en laten wij onze werkwijze zien.     

In principe zijn alle kinderen, waarvan de ouders de grondslag onderschrijven, welkom op onze school. Wordt er een kind met een specifiek onderwijsprogramma aangemeld, dan bekijken we of er plaats is voor die kind en of wij dit onderwijs kunnen bieden die het kind vraagt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Kiekeboe en Kindcentrum Putten.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met desbetreffende instanties.
www.kiekeboeputten.nl

www.kindcentrumputten.nl 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven