Basisschool met de Bijbel De Fontein

Papiermakerstraat 18 3881 BL Putten

 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel De Fontein
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school wordt christelijk onderwijs gegeven vanuit een persoonlijk geloof en innerlijke overtuiging.
Onze school kenmerkt zich door:

 • een positief schoolklimaat
 • digitaal, gepersonaliseerd onderwijs in groep 5 t/m 8 met voor ieder kind een eigen device
 • thematisch onderwijs bij de wereldoriënterende vakken
 • maatwerk voor kinderen in een goede ondersteuningsstructuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Onderwijs uit overtuiging
 • Geborgenheid bieden
 • Samenwerken en betrokken zijn
 • Doelgericht en vakkundig
 • Vertrouwen in talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 1 augustus 2023 zijn de leerlingen van de Van Damschool en Bij de Bron samengevoegd op de nieuwe fusieschool De Fontein.
We zijn het schooljaar gestart met 192 kinderen groeien door naar rond de 205 einde schooljaar. We verwachten geen grote schommelingen van het leerlingaantal de komende jaren.
We willen voor een grote groep ouders de aantrekkingskracht vergroten door de samenwerking met de naastgelegen kinderopvang van CNS Putten en de toekomstige grootschalige renovatie/mogelijk nieuwbouw aangepast op een breder onderwijsconcept (Christelijk Kindcentrum).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als bijlagen is het volgende document toegevoegd:

 1. Veiligheidsprotocol

Terug naar boven