Oecumenische basisschool Het Baken

Grevelingenmeer 62 1447 AS Purmerend

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Het Baken

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van het leerling-tevredenheidsonderzoek worden in de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad en met het team besproken.

Daarbij wordt antwoord gegeven op de kernvragen: Wat gaat er goed, waar leerlingen tevreden over en waar over minder, wat moet er dan beter? In de verschillende overlegorganen wordt gesproken over de manier waarop de verbeteringen het beste tot stand kunnen komen. De stem van de leerling wordt daarbij uiteraard zeer serieus genomen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven