Oecumenische Basisschool KlimOp

Karekietpark 28 1444 HV Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool KlimOp

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van oecumenische basisschool de KlimOp!

De KlimOp is een oecumenische basisschool die meer dan 50 jaar bestaat en een rijke en goede historie binnen Purmerend kent. In de wijk staat de KlimOp goed bekend. Rust, structuur, stabiliteit en de bereidheid tot verbeteren zijn treffende begrippen voor de school. De school staat voor gedegen onderwijs waarbij doelgericht gewerkt wordt en het unieke kind centraal staat. Waar ouders worden gezien als educatief partner.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei en ontwikkeling
  • Uniek
  • Gepassioneerd, uitdagend leren
  • Veiligheid, verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De KlimOp is populair in Purmerend en is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste basisscholen van Purmerend. Wij zijn trots op de goede naam en trots dat zoveel ouders de school, vanuit verschillende wijken, weten te vinden.

Gezien de tevredenheidsonderzoeken van de laatste jaren voldoen we aan de verwachtingen van onze ouders en leerlingen. Het team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel werkt naar grote tevredenheid op de KlimOp. 

Er is weinig personeelsverloop en wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij (in de afgelopen hectische COVID-periode) slechts in uiterste gevallen groepen naar huis hebben hoeven sturen. Veel leerkrachten zijn bereid extra in te vallen als dat nodig is. Dat tekent de sfeer en betrokkenheid op de KlimOp.

De grootte van de school creëert ook meer onderwijsmogelijkheden, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een interne Plusklas, een Bovenschoolse Plusklas, een klas voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften en leerpleinen.

Op de KlimOp hoor je erbij! Je bent uniek!

Er wordt gewerkt aan groei en ontwikkeling door gepassioneerde mensen, die het leren dagelijks uitdagend en vernieuwend aanbieden, vanuit een (sociaal) veilige omgeving. De leerlingen voelen zich verbonden met hun medeleerlingen en dragen een eigen verantwoordelijkheid.

De KlimOp streeft een gezonde leefstijl na. Wij geven onze voorkeur aan gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch (of traktaties). Wij hebben watertappunten geplaatst op de speelpleinen. Daarnaast zijn wij een rookvrije school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
441
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school werkt intensief samen met diverse BSO partners.

De Tinteltuin is de BSO (buitenschoolse opvang) die in het schoolgebouw gehuisvest is en voor- en naschoolse opvang biedt. SKOP biedt voor- en na schoolse opvang op locatie de Klimroos. Deze locatie ligt aan de overkant van de KlimOp.

Sportifykids is een BSO-organisatie die de leerlingen ophaalt op school en meeneemt naar een locatie buiten de school. Veelal is dit een sportlocatie binnen de gemeente.

Ouders sluiten zelf een contract af met de BSO naar keuze, dit loopt niet via school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven