Openbare Basisschool Weidevogels

Loirestraat 7 1448 JJ Purmerend

Schoolfoto van Openbare Basisschool Weidevogels

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord obs Weidevogels
In deze schoolgids vindt u informatie over OBS Weidevogels in Purmerend. Gegevens van de school, het onderwijs, ouderbetrokkenheid, leerlingbetrokkenheid en nog veel meer.

Onze school heeft als motto 'Boeiend Onderwijs en een top sfeer'. Wij zijn volop in ontwikkeling om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Dit doen wij door de basisvakken lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling gestructureerd aan te bieden. Daarnaast werken wij in projecten met de hele school aan verdiepend leren. Verdiepend leren betekent dat wij de kinderen op een boeiende manier en met behulp van onderzoek vaardigheden aanleren die zij meenemen in hun toekomst.

Wij zijn een 'Vreedzame School'. Dit betekent dat wij leren hoe we goed met elkaar om kunnen gaan en conflicten kunnen oplossen. Hierdoor voelen kinderen zich veilig op school en kunnen zij tot leren komen.

Veel leesplezier!

Directie en team obs Weidevogels

Voorwoord van het bestuur

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Onze kinderen groeien op in een complexe tijd. Van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid: veel zekerheden zoals we die kenden zijn aan het schuiven. Ook op technologisch vlak verandert er veel – en dat gebeurt snel. Wat vandaag nog onmogelijk lijkt, is morgen alweer een optie.  

Elke dag staat ontdekken en leren bij OPSPOOR centraal. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier. Binnen OPSPOOR is ruimte voor iedereen, voor eigen ontwikkelingen, eigen talenten en eigen vaardigheden. Samen zijn wij OPSPOOR en binnen dat samenzijn mag iedereen verschillen: de kracht van samen en de kracht van het verschil.  

Om de ontwikkeling voor elk kind te ondersteunen, bieden wij een onderwijsaanbod, aangepast op verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Onderwijs legt tenslotte het fundament waarop verder gebouwd kan worden aan een duurzame toekomst.  

Onze leerlingen en uw kind(eren) bepalen mede deze toekomst. Wij begeleiden hen in de stappen die zij zullen gaan nemen. Wij geven ze het vertrouwen dat zij alle uitdagingen aankunnen. Hierin werken we ook graag samen met u en alle andere partners om ons heen. Wij geven onze medewerkers het vertrouwen om elke dag het beste uit henzelf en uit de kinderen te halen. Want alleen door samen te werken kunnen wij de kinderen de verantwoordelijkheid geven om te bouwen aan een toekomst voor zichzelf en hun omgeving. Aan een toekomst die duurzaam en rechtvaardig is. En aan een toekomst met plek voor iedereen.  

Een mooie en tevens een spannende uitdaging. Want hoe deze toekomst eruit zal gaan zien, weten wij en u niet. Wij kijken er naar uit.    

Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur  

Astrid Brugman
Lid College van Bestuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Boeiend onderwijs
  • Topsfeer
  • Gezonde school
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Weidevogels is een openbare school in nieuwbouwwijk De Weidevenne. Dit betekent ook dat alle kinderen welkom zijn, zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst of levensovertuiging. Verschillen in opvattingen en levensbeschouwing worden actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. Zo bieden we onze leerlingen een sociale omgeving waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn met respect en ruimte voor de ander.

Heeft u interesse in onze school en/of wilt u een rondleiding dan kunt u zich via de website www.obsweidevogels.nl aanmelden. Ook kunt u een mail sturen naar directie.obsweidevogels@opspoor.nl of telefonisch contact opnemen:0299-414847. Wij maken dan een afspraak met u en vertellen u meer over onze school. U bent van harte welkom!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
466
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven