Openbare Basisschool Weidevogels

Loirestraat 7 1448 JJ Purmerend

Schoolfoto van Openbare Basisschool Weidevogels

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord obs Weidevogels
In deze schoolgids vindt u informatie over OBS Weidevogels in Purmerend. Gegevens van de school, het onderwijs, ouderbetrokkenheid, leerlingbetrokkenheid en nog veel meer.

Onze school heeft als motto 'Boeiend Onderwijs en een top sfeer'. Wij zijn volop in ontwikkeling om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Dit doen wij door de basisvakken lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling gestructureerd aan te bieden. Daarnaast werken wij in projecten met de hele school aan verdiepend leren. Verdiepend leren betekent dat wij de kinderen op een boeiende manier en met behulp van onderzoek vaardigheden aanleren die zij meenemen in hun toekomst.

Wij zijn een 'Vreedzame School'. Dit betekent dat wij leren hoe we goed met elkaar om kunnen gaan en conflicten kunnen oplossen. Hierdoor voelen kinderen zich veilig op school en kunnen zij tot leren komen.

Veel leesplezier!

Directie en team obs Weidevogels

Voorwoord van het bestuur

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

De tijd op de basisschool is de tijd waarin kinderen stappen maken, soms klein en soms enorm, richting hun eigen toekomst. Het is een tijd waarin ontwikkeling centraal staat. Hun ontwikkeling. Dat gaat natuurlijk om het opbouwen van kennis en vaardigheden, maar het is ook de tijd waarin grote stappen worden gezet in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Dit maakt dat de tijd op een van onze scholen een tijd is om nooit te vergeten.  

Binnen OPSPOOR geloven wij dat elk kind een eigen ontwikkelingscurve heeft. Wij gaan daarom altijd uit van de talenten van onze leerlingen en stimuleren hen actief mee te denken over en mee te doen aan het ontdekken en onderzoeken van deze talenten. Wij geloven in zelfredzaamheid en in de rol van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij geloven erin dat we onze leerlingen moeten voorbereiden op de toekomst. Zij zijn tenslotte onze TOEKOMSTMAKERS.  

Wij proberen onze blik zo ver als mogelijk in de toekomst te werpen. Maar, de toekomst ligt nog open. Daarom maken we samen met al onze medewerkers die elke dag met gedrevenheid en groot enthousiasme in onze scholen actief zijn, samen met u en samen met uw kinderen deze toekomst.  

Dit doen wij met vertrouwen, vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in alle betrokkenen. Wij verbinden het heden en de toekomst, verbinden leerlingen en medewerkers, verbinden culturen, meningen en opvattingen. In alles wat we doen tonen we meesterschap door het zo goed mogelijk te doen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets vertrouwen, verbinden en meesterschap.  

Wij waarderen uw betrokkenheid bij en uw vertrouwen in OPSPOOR en in een van onze scholen. Wij kijken uit naar de toekomst. Samen met uw kinderen, onze leerlingen, en samen met u.  

Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur  

Astrid Brugman
Lid College van Bestuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Boeiend onderwijs
  • Topsfeer
  • Gezonde school
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Weidevogels is een openbare school in nieuwbouwwijk De Weidevenne. Dit betekent ook dat alle kinderen welkom zijn, zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst of levensovertuiging. Verschillen in opvattingen en levensbeschouwing worden actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. Zo bieden we onze leerlingen een sociale omgeving waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn met respect en ruimte voor de ander.

Heeft u interesse in onze school en/of wilt u een rondleiding dan kunt u zich via de website www.obsweidevogels.nl aanmelden. Ook kunt u een mail sturen naar directie.obsweidevogels@opspoor.nl of telefonisch contact opnemen:0299-414847. Wij maken dan een afspraak met u en vertellen u meer over onze school. U bent van harte welkom!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
465
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven