Openbare Basisschool 't Carrousel

Flevostraat 2 1442 PZ Purmerend

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Carrousel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Carrousel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Carrousel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Carrousel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Carrousel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Presteren met plezier
  • Geloof in je eigen talent
  • Ontwikkel je eigen talenten
  • Ontwikkeling van teamgeest

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

't Carrousel

’t Carrousel ligt in de wijk Overwhere. Wij zijn een middelgrote openbare school. Door het openbare karakter van onze school zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Wij hanteren geen wachtlijst of uiterste aanmelddatum. Tevens zijn wij de enige basisschool in Purmerend die onze leerlingen schoolzwemmen aanbieden vanaf groep 2. Wilt u bij ons komen kijken, dan geven wij u graag een rondleiding door onze school. 

't Carrousel heeft acht groepen en zeventien personeelsleden, waaronder een directeur; een IB-er; een vakleerkracht gymnastiek en muziek; vier onderwijsondersteuners en elf leerkrachten. Er zijn twee onderbouwgroepen 1-2A en 1-2 B en verder homogene groepen 3 t/m 8. Naast de groepslokalen hebben we ook nog een bibliotheeklokaal, een handarbeidlokaal en een instructielokaal. 

Daarnaast hebben we "Klas op wielen" vanuit de Prinsen Stichting bij ons in school zitten en komt de logopedist op woensdag voor een aantal leerlingen van onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Van 8.20 tot 8.30 staat de schooldeur open en kunt u uw kind(eren) brengen. Voor de groepen 1 t/m 4 geldt dat u de kinderen tot in de klas kunt begeleiden. Vanaf groep 5 kunt u bij de groepsdeur afscheid nemen. Onze lessen beginnen om 8.30.

Indien uw kind niet in staat is om naar school te komen, moet u dit voor 8.45 melden aan school (via telefoon 0299-421990 of mail directie.hetcarrousel@opspoor.nl).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven