Openbare Basisschool Willem Eggert

Jan van Egmondstraat 14 1441 HM Purmerend

  • De school is op een prachtige locatie gesitueerd naast het hertenkamp van Purmerend..
  • Onze kinderen kijken dagelijks uit op het hertenkamp, waardoor zij kennis maken met allerlei soorten dieren en hun gewoonten..
  • Vanaf leerjaar 4 werken kinderen met tablets en chromebooks aan verwerkingsopdrachten. Ook het handschrift wordt structureel geoefend.
  • Gemaakte opdrachten middels Snappet worden direct nagekeken.. zo krijgt een leerling inzicht in wat het al kan en wat het nog moet leren..
  • Wij bieden onze kinderen  structuur. Dit biedt veiligheid en rust... Daarnaast weten kinderen wat zij leren.

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijs en opvang onder één dak.

Een plek waar onderwijs- en opvangmedewerkers aan de hand van één pedagogische visie hand in hand samenwerken om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Het kindcentrum bevindt zich op een unieke locatie binnen Purmerend, omringd door groen en met uitzicht op een hertenkamp. Hoe fijn de sfeer binnen het kindcentrum is, kunt u alleen ervaren door ons een bezoek te brengen. 


Door het lezen van deze pagina's, waarin we informatie verbinden aan de cijfers van Duo en de rapportage vanuit de inspectie, krijg je een betrouwbaar beeld van het kindcentrum en wat het doet aan goed onderwijs. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij aanvang van een schooljaar ontvangen wij

  • zo'n 290 kinderen in het basisonderwijs, welke verdeeld zijn over 12 stamgroepen
  • zo'n 45 kinderen in het peuteronderwijs, welke verdeeld zijn over drie stamgroepen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is onder andere afhankelijk van het aantal kinderen dat zich per leerjaar aanmeld.

De gemiddelde groepsgrootte is ongeveer 27 kinderen. 

Instroom

Gedurende het schooljaar stromen er gemiddeld tussen de 35 & 40 kinderen in binnen de jongste groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
289
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven