Kindcentrum Willem Eggert

Jan van Egmondstraat 14 1441 HM Purmerend

 • De school is op een prachtige locatie gesitueerd naast het hertenkamp van Purmerend..
 • Onze kinderen kijken dagelijks uit op het hertenkamp, waardoor zij kennis maken met allerlei soorten dieren en hun gewoonten..
 • Schoolfoto van Kindcentrum Willem Eggert
 • Schoolfoto van Kindcentrum Willem Eggert

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijs en opvang onder één dak.

Een plek waar onderwijs- en opvangmedewerkers aan de hand van één pedagogische visie hand in hand samenwerken om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Het kindcentrum bevindt zich op een unieke locatie binnen Purmerend, omringd door groen en met uitzicht op een hertenkamp. Hoe fijn de sfeer binnen het kindcentrum is, kunt u alleen ervaren door ons een bezoek te brengen. 


Door het lezen van deze pagina's, waarin we informatie verbinden aan de cijfers van Duo en de rapportage vanuit de inspectie, krijg je een betrouwbaar beeld van het kindcentrum en wat het doet aan goed onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid & Vertrouwen
 • Ambitie & Kwaliteit
 • In verbinding met elkaar
 • Duidelijkheid & structuur
 • Sport, Kunst & Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij aanvang van een onderwijsjaar ontvangen wij

 • ongeveer 300 kinderen in het basisonderwijs, welke verdeeld zijn over 12 stamgroepen
 • wekelijks ongeveer 45 peuters die wij op verschillende dagen in verschillende groepssamenstellingen van maximaal 15 kinderen per dag. 

Groepsgrootte

De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal kinderen dat zich per leerjaar heeft ingeschreven. Daar de vraag naar onderwijsplekken binnen KC Willem Eggert groter is dan het aanbod, hanteren wij een leerlingenstop bij 41 inschrijvingen per geboortejaar. Wij streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 27 kinderen. 

Instroom 1-2

Bij aanvang van een schooljaar starten we met relatief kleine groepen in unit 1-2. Daar er gedurende het schooljaar gemiddeld 40 kinderen instromen bestaan deze groepen aan het eind van het schooljaar uit 30 kinderen

BSO

 • Voor meer dan de helft van onze leerlingen wordt door ouders een BSO contract via SKOP afgesloten. (telefoon 0299-461011)
 • Het aantal ochtenden en middagen dat ouders afnemen bij onze opvang loopt uiteen van één ochtend of middag tot vijf ochtenden en/of middagen. 
 • Wij ontvangen ongeveer 55 kinderen per dag op de BSO. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen KC Willem Eggert werken we nauw samen met verschillende sport-, kunst- en cultuurpartners, zoals Spurd, Wherelant Muziekschool Waterland en NKT.

Onze samenwerkingspartners hebben ieder hun eigen expertise. Zij zorgen ervoor dat onze kinderen ook op het gebied van sport, kunst en cultuur kwalitatief onderwijs krijgen. De docenten van onze samenwerkingspartners zijn vast onderdeel van ons team en worden betrokken bij het voorbereiden van themaweken en projecten.

Elk kind heeft binnen KC Willem Eggert de mogelijkheid om z'n talent te ontdekken. We vinden het belangrijk om elk kind het gevoel van competentie te laten ervaren. Rekentalent is net zo waardevol als danstalent. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

KC Willem Eggert maakt gebruik van de meldcode kindermishandeling van partner Stichting Kinderopvang Purmerend. (SKOP)

Terug naar boven