Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Koningin Wilhelminastr 7 3265 BH Piershil

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega ziek is, wordt een aanvraag ingediend bij de vervangingsmanager. Vaak is er een vervanger beschikbaar die werkzaam is binnen de stichting van CSG De Waard. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde vervangers, zodat de kinderen ook bekend met hen zijn.

Soms zijn er op de verschillende scholen zoveel zieken, dat er helaas geen vervanging meer is. Op dat moment splitsen we een groep op en brengen we deze onder bij andere groepen binnen de school. 

Het naar huis sturen van de kinderen proberen we te allen tijden te voorkomen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 wordt zoveel mogelijk onderwijstijd besteed aan het leesonderwijs. In ieder jaar dat volgt komen er een aantal sub vakken bij. Uiteindelijk is er vanaf groep 5 de volgende onderverdeling te maken. 

Onder het vaak Taal vallen de volgende sub vakken:

  • spelling
  • schrijven
  • woordenschat

Onder het vak Lezen vallen de volgenden sub vakken:

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • stillezen
  • tutorlezen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven