Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Koningin Wilhelminastr 7 3265 BH Piershil

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het advies voor plaatsing naar het vervolgonderwijs wordt er gekeken naar de werkhouding, huiswerkhouding en de concentratie van de leerling door het schooljaar heen. Ook de schoolprestaties gedurende het jaar en de daarbij behorende resultaten worden meegenomen bij dit advies.De leerkracht ziet een leerling meerdere uren per week en kan zo een duidelijk beeld schetsen naar ouders.

Vanaf groep 6 wordt dit geplaatst in de plaatsingswijzer en besproken met de ouders. Daarnaast worden ook de uitslagen van de Midden CITO-toetsen vanaf groep 6 gebruikt als hulpmiddel om de keuze te maken. In februari vindt er een gesprek plaats met de leerling van groep 8 en de ouders. In dat gesprek, wordt al deze informatie nogmaals gedeeld.

Door vanaf groep 6 deze informatie te verzamelen ontstaat er een soort film over de ontwikkeling van de leerling. Met al deze informatie in handen vindt er een adviesgesprek plaats waarna de leerlingen worden aangemeld bij het vervolgonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onder overige rapporten kunt u het meest recente rapport zien, d.d. 05-06-2013.

Terug naar boven