Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Koningin Wilhelminastr 7 3265 BH Piershil

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Wegwijzer! De weg naar een waardevolle toekomst.

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Vanaf de vierde verjaardag vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met grote zorgvuldigheid. Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen soms moeilijk. Via 'Scholen op de kaart' en onze website hopen wij u een beeld te kunnen geven van wie wij zijn. Bent u nieuwsgierig geworden? Dan kunt u altijd een afspraak maken met de directeur Linda Kind. U bent van harte welkom voor een rondleiding en een oriënterend gesprek.

Namens het team van De Wegwijzer,

Linda Kind-Heistek, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Eerlijk
  • Vriendelijk
  • Ontwikkelkansen
  • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een groeischool. Sinds de laatste jaren weten steeds meer ouders ons te vinden. Dit zijn niet alleen ouders uit Piershil, maar ook uit Nieuw-Beijerland en Goudswaard. 

Op dit moment hebben wij een aantal groepen waarvan het leerlingaantal zo hoog is dat deze groep als enkele jaargroep door kan gaan. Hierbij gaat het om groep 5 en groep 8. Verder kent onze school combinatiegroepen. Groep 1/2, 3/4 en een 6/7. Doordat er meer kinderen in een jaargroep zitten, hebben kinderen meer keuze in hun contacten met andere kinderen. Daarnaast is er ook meer ruimte om samen te werken met gelijkgestemden en kinderen die op een zelfde niveau zitten. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven