Rooms Katholieke Basisschool De Bukehof

Olmenstraat 1 4731 BC Oudenbosch

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bukehof
  • Om geld in te zamelen voor de verbouwing en renovatie van de school hebben we een benefietconcert gehouden...wat een feest!
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bukehof
  • Heerlijk even helemaal in je boek kruipen...
  • Prijsuitreiking van de winnaars van de grote boekenquiz tijdens de kinderboekenweek.

Het team

Toelichting van de school

Met een goede, evenwichtige mix van jong en oud gaan we aan de slag en knokken we voor elk kind op De Bukehof!

Onze school kent

• Twee gedragsspecialisten: Linda van Kuijk, Jacobine Wetsteijn

• Twee Remedial Teachers: Linda van Kuijk en Ingrid Leijten.

• Een Leerkracht Special Educational Needs: Miranda Molengraaf

• Een rekencoördinator : Jacobine Wetsteijn

• Sportcoach: Jikke Knipping

• Dyslexiespecialist: Lieke Dekkers

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, bijscholing of een andere vorm van verlof, zorgt de school waar mogelijk voor vervanging. We streven ernaar het ongemak voor de kinderen zo klein mogelijk te houden, echter hebben we te maken met een groot invallerstekort in Nederland. Er is een protocol voor vervanging van leerkrachten voor alle scholen van de Borgesiusstichting. De Borgesiusstichting is aangesloten bij Leswerk, dat de vervanging van leerkrachten in een systeem, de Vervangingsadministratie Basisonderwijs (VABO), coördineert

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Bukehof zijn de leerlingen op basis van leeftijd bij elkaar gegroepeerd. Met rekenen kunnen leerlingen indien nodig in een lagere of hogere groep rekenen.

In de lessen wordt de leerstof op drie verschillende niveaus aangeboden. Naast de niveauverschillen in de groep hebben we buiten de klas ook mogelijkheden tot verdieping of verrijking. Wij bieden extra ondersteuning buiten de klas en hebben een plusklas.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school wil het beste uit elk kind halen. Op leergebied, maar zeker ook op sociaal emotioneel gebied. Het schoolteam is rijk aan specialisten. Deze specialisten dragen bij aan de begeleiding van kinderen en leerkrachten, beleid en borging. 

Uw kind is onze zorg en daar willen we ons best voor doen!

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven