Rooms Katholieke Basisschool De Bukehof

Olmenstraat 1 4731 BC Oudenbosch

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bukehof
 • Om geld in te zamelen voor de verbouwing en renovatie van de school hebben we een benefietconcert gehouden...wat een feest!
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bukehof
 • Heerlijk even helemaal in je boek kruipen...
 • Prijsuitreiking van de winnaars van de grote boekenquiz tijdens de kinderboekenweek.

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer.

Welkom op de pagina van De Bukehof in Vensters.nl

Dit 'School-Venster' biedt u een weergave van de basisinformatie over De Bukehof. Die informatie is afkomstig van DUO (de uitvoeringsdienst van de Rijksoverheid voor het onderwijs), de Inspectie van het Basisonderwijs en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Klik gerust verder voor de wetenswaardigheden vanuit en informatie over onze school.

U wilt verder over onze school worden geïnformeerd? Klik dan hier! De Bukehof is een kindcentrum van 2-12 jaar waar leren, spelen, ontwikkelen een belangrijke rol innnemen en uw kind centraal staat!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • een veilige basis
 • zorg op niveau
 • uitdagend onderwijs
 • plezier
 • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bukehof kent een stabiel leerlingaantal boven de tweehonderd leerlingen. De verwachtingen en prognoses van de gemeente Halderberge laten een gelijkblijvend leerlingaantal zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op basisschool de Bukehof gaan we van 8.30 tot 14.30 uur naar school. De kinderen eten op school. Er worden bij de naschoolse opvang elke maand super leuke activiteiten georganiseerd, zoals:

 • lente collage maken
 • 3D hand maken
 • eiland tikkertje
 • eetbare vliegtuigen
 • laboratorium lessen
 • workshops

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op basisschool de Bukehof doen wij er alles aan om pesten te voorkomen. We geven preventief les op het gebied van sociale emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn we heel de dag bezig met gedrag. We leren de kinderen hoe je op een prettige manier met elkaar omgaat. Daarvoor hebben we zes regels samengesteld:

 • Samen spelen maakt plezier voor velen
 • Aardig zijn da’s pas fijn
 • Ruzie moet je laten, je kunt erover praten
 • We zeggen ‘stop’, dan houdt het op
 • Wordt er echt gepest, zeg het da’s het best
 • Spullen groot en klein, daar zullen we zuinig op zijn

Deze regels staan centraal binnen ons onderwijs. 

 

Terug naar boven