Rooms Katholieke Basisschool De Bukehof

Olmenstraat 1 4731 BC Oudenbosch

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bukehof
  • Om geld in te zamelen voor de verbouwing en renovatie van de school hebben we een benefietconcert gehouden...wat een feest!
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bukehof
  • Heerlijk even helemaal in je boek kruipen...
  • Prijsuitreiking van de winnaars van de grote boekenquiz tijdens de kinderboekenweek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij proberen kinderen uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen en maken ze mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We bieden onderwijs op niveau aan. Eventuele extra ondersteuning of uitdaging waar nodig. Dit doen wij gedurende de acht schooljaren en op basis van deze gegevens wordt in groep 8 een schooladvies gegeven. De eindtoets basisonderwijs kan eventueel een indicator zijn om het advies te ondersteunen of eventueel aan te passen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Cito-LVS-toetsen (toetsen van het Leerlingvolgsysteem) die in het midden van het schooljaar worden afgenomen worden door de leerkrachten in samenwerking met de intern begeleiders gebruikt om de groepsplannen bij te stellen.

Daarnaast worden de uitslagen van deze toetsen geanalyseerd door directie en Ib-ers, besproken met de teamleden (groepsgewijs, individueel) en de bevindingen worden teruggekoppeld naar het team. Indien daar aanleiding voor i,s kunnen er aanpassingen komen in het onderwijsaanbod, een aanschaf van een andere methode, etc. .

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school vindt het belangrijk dat het kind terecht komt op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau van het Voortgezet Onderwijs.

Het schooladvies is gebaseerd op de verschillende onderdelen:

  • beeld vanuit de plaatsingswijzer
  • leerprestaties in groep 8 en de voorgaande jaren
  • de interesses, de lerende houding en motivatie van de leerling
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Bukehof wil met het onderwijs en de inzet van de leerkrachten, de schoolbetrokkenen en de ouders het optimale uit de kinderen halen op cognitief en sociaal emotioneel gebied. De Inspectierapportage laat zien dat de school op de goede weg is.

Terug naar boven