Meester S Wybrandisch

Schoterlandseweg 19 8413 NM Oudehorne

  • Lekker spelen in het klimrek.
  • Er is voldoende ruimte om lekker te bewegen.
  • Op deze foto vindt u het voltallige schoolteam van de Wijbrandi.
  • Hier spelen de kinderen in de pauzes!
  • Hier kunnen groepjes kinderen samenwerken aan opdrachten.

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Wijbrandischool bestaat uit:

- 1 administratief medewerker (1 dagdeel);

- 1 concierge (2 dagen);

- 2 onderwijsassistenten (gezamelijk 24 uren);

- 1 intern begeleider (1 dag);

- 10 leerkrachten;

- 1 directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan zijn, proberen we een invaller te regelen voor de betreffende groep. Bij ons op school hebben we vier van de vijf dagen een extra leerkracht op school. Deze leerkracht is voor de eerste ziektegevallen. Ten tweede is zij er ook om de werkdruk onder de andere leerkrachten te verlichten. Dit schooljaar hebben we geen klas naar huis hoeven sturen i.v.m. ziekte.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Van elke basisschool in Nederland wordt de basisondersteuning verwacht. Onder deze basisondersteuning valt o.a. dyslexie, dyscalculie en onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Als school maken wij uit van De Stipe. Dit is een holding tussen drie schoolbesturen. Hier is alle denkbare ondersteuning aan te vragen door ons. Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen met specifieke zorg- of onderwijsbehoeften kijken wij altijd van te voren of wij dit kunnen aanbieden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven