Meester S Wybrandisch

Schoterlandseweg 19 8413 NM Oudehorne

  • Lekker spelen in het klimrek.
  • Er is voldoende ruimte om lekker te bewegen.
  • Op deze foto vindt u het voltallige schoolteam van de Wijbrandi.
  • Hier spelen de kinderen in de pauzes!
  • Hier kunnen groepjes kinderen samenwerken aan opdrachten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze pagina op 'scholen op de kaart'. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze school.
Zo kunt u hier o.a. de volgende informatie vinden: aantal leerlingen, informatie over ons onderwijs en de resultaten van ons onderwijs.
Op onze website (www.meesterswijbrandischool.nl) vindt u nog veel meer informatie.

Wilt u een afspraak maken? Bent u geïnteresseerd in onze school?
U kunt altijd een afspraak maken via cbswijbrandi@tjongerwerven.nl

Hopelijk tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bewegend leren
  • Coöperatief leren
  • Talentontwikkleing
  • Sociaal emotioneel leren
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van dit schooljaar (1 oktober 2019) hadden we 94 leerlingen. Dit schooljaar (2020 - 2021) starten we met 120 leerlingen. Dit is ook het aantal leerlingen op de teldatum (1 oktober 2020). We hebben fors meer leerlingen dan de schooljaren hiervoor. Dit komt o.a. door het sluiten van een school hier in de buurt en een aantal verhuizingen. Op de Wijbrandischool werken we in zes groepen: groep 1/2a, groep 1/2b, groep 3, groep 4/5, groep 6/7a en groep 7b/8.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven