obs Die Heenetrecht

Burg Versluijsstraat 18 4698 AS Oud-Vossemeer

  • Schoolfoto van obs Die Heenetrecht
  • Schoolfoto van obs Die Heenetrecht
  • Schoolfoto van obs Die Heenetrecht

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Die Heenetrecht

Obs Die Heenetrecht is een gezellige, kleurrijke en hechte dorpsschool voor openbaar onderwijs in Oud-Vossemeer, waar een enthousiast team kwalitatief goed onderwijs geeft met aandacht voor ieder kind. Door rust en structuur te bieden, streven we naar een veilige, warme sfeer waarin alle kinderen op onze school tot hun recht komen. De leerlingen zijn verdeeld over drie kansrijke combinatiegroepen: Groep 1, 2 en 3; Groep 4, 5 en 6; Groep 7 en 8. Op Die Heenetrecht staan openheid en een goed contact met ouders hoog in het vaandel.

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’

We spelen gericht in op de verschillen tussen leerlingen en hebben ruime aandacht voor hun talenten. We bieden een rijk onderwijsaanbod, waarbij onze leerlingen onderzoekend en probleemoplossend leren werken. Dit vraagt soms lef en ondernemerschap. We dagen kinderen uit ‘geloof in zichzelf’ te hebben en daardoor net dat stapje extra te zetten.


 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • STAR-methodiek
  • Rust en structuur
  • Kansrijk onderwijs
  • Actief en creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van augustus 2021 is het vijf gelijke dagen model ingevoerd. De kinderen worden dan op alle dagen (ook op woensdag) om 8.45 uur op school verwacht en gaan om 14.15 uur ’s middags weer naar huis. De leerlingen van groep 1 zijn op vrijdag vrij en de leerlingen van groep 2,3,4 zijn op vrijdag om 12:15 uur vrij. De ochtendpauze blijft zoals die is. De lunchpauze genieten de kinderen samen in de klas.  Met het vijf gelijke dagen model realiseren we, dat de structuur van de week en de dag versimpelt en eenduidig is. Elke dag dezelfde begintijd, dezelfde eindtijd, dezelfde dagindeling en dat allemaal onder de continue aansturing van dezelfde personen. Geen onderbrekingen meer door naar huis/school te gaan, geen goedwillende overblijfkracht meer, geen sleutelkinderen, kortom geen onderbreking van dezelfde pedagogische aanpak gedurende de onderwijstijd. Dat brengt veel rust en duidelijkheid en dat zijn belangrijke voorwaarden om optimaal tot leren te komen. Bovendien halveert in ieder geval de bedrijvigheid in en rond de school. De pauzetijden zijn ideale tijden om de school als oefenplaats voor burgerschap en sociale vaardigheden in te zetten. De kinderen oefenen in vrijere situaties, onder begeleiding van onze teamleden hun vaardigheden om zich te ontwikkelen als vrije en actieve deelnemer aan de samenleving.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven