Basisschool Talente

Schoolstraat 5 4751 CN Oud Gastel

  • Schoolfoto van Basisschool Talente
  • Schoolfoto van Basisschool Talente
  • Schoolfoto van Basisschool Talente
  • Schoolfoto van Basisschool Talente
  • Schoolfoto van Basisschool Talente

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van 2014-2015 lag ruim onder het landelijk gemiddelde, maar was in overeenstemming met capaciteiten en verwachtingen. In vergelijking met NIO-toets, die de capaciteiten meet, was een mooiie overlap te zien.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Cito-toetsen die in het midden van het schooljaar worden afgenomen worden door de leerkrachten in samenwerking met de intern begeleiders gebruikt om de groepsplannen bij te stellen. Daarnaast worden de uitslagen van deze cito-toetsen geanalyseerd door directie en Ib-ers en de bevindingen worden teruggekoppeld naar het team. Indien daar aanleiding voor is kunnen er aanpassingen komen in het onderwijsaanbod, aanschaf andere methode, etc.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school streeft ernaar de kinderen uit te laten stromen naar een niveau en school die bij hen past. Daarbij wordt goed gekeken naar de leerlingkenmerken en inzet van het kind. De leerlingen worden in het Voortgezet Onderwijs gevolgd tot het behalen van hun diploma.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van het inspectiebezoek is het traject invoeren van groepsplannen versneld. Hierin zijn ook de opbrengsten per groep vermeld, met de daarbij behorende doelen voor de komende periode.

Terug naar boven