Basisschool TaLente

Schoolstraat 5 4751 CN Oud Gastel

  • Samen op weg naar de speeltuin.
  • Spelletjesmiddag groep 1-2 onder begeleiding van kinderen uit de bovenbouw.
  • Opname Kerstmusical.
  • Leren op locatie: in het Gastels speelbos.
  • Voorlezen in woonzorgcomplex Blankershof.

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van bs TaLente, een moderne basisschool in Oud Gastel waar alle kinderen op ontdekkingstocht gaan naar hun eigen talenten, in de bloei van hun leven.

De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Voor meer informatie over de school kunt u terecht op de website www.bstalente.nl. Mocht u meer willen weten over de school dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. De koffie staat voor u klaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • structuur
  • groepsdoorbrekend
  • KiVa school
  • brede ontwikkeling
  • enthousiast team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
365
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven