Basisschool TaLente

Schoolstraat 5 4751 CN Oud Gastel

  • Samen op weg naar de speeltuin.
  • Spelletjesmiddag groep 1-2 onder begeleiding van kinderen uit de bovenbouw.
  • Opname Kerstmusical.
  • Leren op locatie: in het Gastels speelbos.
  • Voorlezen in woonzorgcomplex Blankershof.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van leerkrachten doen we een beroep op invallers van “Leswerk”, het voormalige Centrum Voor Personeels-voorziening. In deze tijd van vervangings-problematiek geeft dit echter geen garantie meer. Mocht vervanging via Leswerk onverhoopt niet lukken, dan gaan we intern schuiven, klassen bij elkaar voegen of (in het uiterste geval) zelfs een groep naar huis sturen. We volgen in deze het “Borgesius-protocol” m.b.t. vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen uit groep 1 en 2 zitten samen in een combinatiegroep 1-2. Doordat er gedurende het schooljaar steeds nieuwe kinderen bijkomen, wordt in deze groepen niet groepsdoorbrekend gewerkt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De verdeling van de uren per vakgebied is terug te vinden in de schoolgids. Afhankelijk van de onderwijsbehoeftes van de groep kan hiervan afgeweken worden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De verdeling van de uren per vakgebied is terug te vinden in de schoolgids. Afhankelijk van de onderwijsbehoeftes van de groep kan hiervan afgeweken worden.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In schooljaar 2021-2022 hebben de scholen extra gelden beschikbaar uit het Nationaal Programma Onderwijs (de zgn. NPO-gelden). Hierdoor kunnen we kinderen extra ondersteunen buiten de klas door leerkrachten en onderwijsassistenten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven