Keuchenius

Weegpad 4 3262 CL Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als leerkrachten van CBS Keuchenius streven we naar een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. We stemmen het onderwijs zo veel mogelijk af op de individuele mogelijkheden van het kind. Over de resultaten van individuele leerlingen spreken we met ouders persoonlijk tijdens de oudercontactavonden.

Uiteraard doet ook de Keuchenius mee aan de landelijke eindtoets. De eindtoets kent, naast de score van iedere leerling, een gemiddelde schoolscore toe. Ieder jaar scoren onze leerlingen ruim boven het landelijk gemiddelde. Bij deze weergave van onze score tellen wij (in tegenstelling tot sommige andere scholen in ons dorp!) alle leerlingen mee, dus ook de leerlingen met speciale leerlingenzorg.

Op basis van het beeld dat leerkrachten hebben van een leerling, gecombineerd met zijn of haar prestaties op methodetoetsen en Cito-toetsen, stelt de school een VO-advies op. Wij hebben daartoe een procedure voor de advisering vastgesteld en overleggen systematisch met de VO-scholen waar we leerlingen plaatsten. Daardoor hebben wij zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt en beschikken wij over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven