Keuchenius

Weegpad 4 3262 CL Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof, scholing of ziekte zorgt de directie voor vervanging. Soms is het mogelijk dat degene die als duo-partner voor dezelfde groep staat de vervanging op zich neemt. Als dit niet het geval is, wordt er gezocht naar vervanging door andere collega’s of leerkrachten van buiten de school. Als er (binnen en buiten de school) geen vervanging beschikbaar is, kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. Dit gebeurt ten hoogste 3 dagen per groep per ziektegeval. Als het niet anders kan, dan zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Dit is de laatste jaren niet voorgekomen. Mocht dit onverhoopt toch nodig zijn, dan stellen we de ouders de dag ervoor op de hoogte.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt op een adaptieve (een bij het kind passende) wijze onderwijs gegeven. Dit houdt in dat het gegeven onderwijs zo optimaal mogelijk wordt afgestemd op de leer- en ontwikkelingsbehoefte van een kind. U kunt hier meer over lezen op onze site, pagina Passend onderwijs op CBS Keuchenius.

De leerstof is per jaargroep georganiseerd. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in één groep. Dit betekent echter niet dat alle kinderen de leerstof op hetzelfde niveau en in hetzelfde tempo verwerken! In elke jaargroep worden de vakken op meerdere niveaus aangeboden. Zo houden we rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen en met hun talenten. Door ons onderwijs adaptief te organiseren kunnen we differentiatie aanbrengen: het ene kind krijgt voor een bepaald vak meer tijd, instructie en hulp van de leerkracht dan het andere kind.

Sommige vakken kunnen door geselecteerde leerlingen op een ander niveau, dus in een andere groep worden gevolgd. Verder doen we een aantal activiteiten groepsdoorbrekend, zodat leerlingen elkaar goed leren kennen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven