Keuchenius

Weegpad 4 3262 CL Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius

In het kort

Toelichting van de school

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats. Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.

Elk kind is uniek. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele ontwikkeling en op een verantwoorde manier om te gaan met onderlinge verschillen. De Keuchenius is een rijke school, omdat we werken met jonge mensen met veel mogelijkheden! U kunt hier meer over lezen op onze site: keuchenius.csgdewaard.nl.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Het team nodigt u van harte uit om de school te bezoeken voor het echte beeld van onze school in bedrijf! Wij ontvangen u graag!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Keuchenius, school met Talent!
  • Rijk aanbod:cognitie&expressie
  • 21st Century skills
  • Zelfstandig en zelfsturend lrn
  • Samenwerkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van de Keuchenius is de afgelopen 3 jaar met 30% gestegen. Sinds een aantal jaar vinden steeds meer jonge gezinnen hun weg naar de school. Zij kiezen de Keuchenius vanwege het moderne, eigentijdse onderwijs, de prettige (werk)sfeer in de school, de nabijheid en de identiteit.

De prognoses geven een lichte verdere stijging aan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven