Kath BS St Willibrordus

Frans Halsstraat 2 3262 HG Oud-Beijerland

Schoolfoto van Kath BS St Willibrordus

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Willibrordusschool bestaat uit twintig personen; leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, een remedial teacher, een managementassistent, een conciërge, en de directeur. Ons team wordt versterkt door stagiaires van de pabo en de opleiding tot onderwijsassistent. Het schoolpersoneel is professioneel en heeft hart voor de school, de kinderen en het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten

Ook leerkrachten zijn wel eens ziek of afwezig. In dat geval zorgen wij voor een vervangende leerkracht voor de groep. Het komt wel eens voor dat dit onverhoopt niet lukt en wij genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen. Mocht dit gebeuren, dan mag u ervan uitgaan dat wij alles in het werk hebben gesteld om dit te voorkomen. Een groep geen les geven, is het laatste dat wij willen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Veel onderwijsuren bij de kleuters lopen in de verschillende "vakken" door elkaar. Er is veel aandacht voor spelen met elkaar, zowel buiten als binnen. "Spelend leren" met elkaar is voorwaarde voor een goede ontwikkeling bij kleuters.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande onderwijsuren is slechts een indicatie van de werkelijk gegeven uren. Het is niet meer dan een richting hoe we de onderwijsuren willen inzetten. Duidelijkheid en continuiteit vinden wij hierin het belangrijkste. Kinderen weten wat ze kunnen verwachten, hierdoor ontstaat een hecht onderwijsstructuur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel staat wat wij u kunnen bieden. Dit profiel bestaat uit basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle scholen verbonden aan SWV 2804 hebben in hun onderwijsaanbod zowel basisondersteuning als extra ondersteuning. 

De basisondersteuning is op alle scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde. Voorts bieden alle scholen ook extra ondersteuning en die kan per school sterk verschillend zijn. De ene school biedt meer op het gebied van hoogbegaafdheid en de andere school meer op het gebied van kinderen, die een meer dan gemiddelde behoefte hebben aan rust, veiligheid en voorspelbaarheid.  

Op de Willibrordusschool is er veel aandacht voor de zorg richting leerlingen die dat nodig hebben. Zorg aan een leerling wil zeggen dat het volledige lesaanbod voor een leerling niet alleen in de klas wordt aangeboden, maar ook daarbuiten. Dit kan individueel of in kleine groepjes of sociaal-emotioneel vlak of  bij extra aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. De interne zorgverlening bestaat uit twee zeer ervaren interne begeleiders ( Master SEN en een orthopedagoog). Voorts hebben wij twee remedial teachers waarbij alle groepen op school bediend kunnen worden. Binnen het team hebben wij twee collega’s met een specialisme; een lees- en een rekenspecialist.   De collega’s die de interne zorgverlening uitvoeren hebben geregeld contact met de leerkrachten over de ontwikkelingen van de kinderen die hen zijn toevertrouwd. De interne begeleiders onderhouden tevens contact met ouders en externe partijen. Om de cognitieve zorg naar ‘boven’ te bedienen, hebben wij op de Willibrordusschool een kop- en een plusgroep. In deze groepen bieden wij de meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen meer uitdaging. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven