Kath BS St Willibrordus

Frans Halsstraat 2 3262 HG Oud-Beijerland

Schoolfoto van Kath BS St Willibrordus

In het kort

Toelichting van de school

De Willibrordusschool is een kleinschalige katholieke basisschool met een hoog uitstroomniveau en een begrip in Oud-Beijerland en omgeving. Op dit moment gaan er ongeveer 240 kinderen naar onze school, verdeeld over 9 groepen. Op onze school heerst een fijne sfeer met duidelijke afspraken en regelmaat in de dagindeling. Zo kunnen kinderen in alle veiligheid leren en spelen.Wij geloven in kleinschaligheid waardoor we snel kunnen inspelen op veranderingen. Wij bieden de kinderen een goede voorbereiding op hun toekomst. Vanuit veiligheid en structuur willen we hen helpen zich te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Verbinding tussen jong en oud, zowel binnen de school als daarbuiten zijn voor ons vanzelfsprekend, waarbij behulpzaamheid en saamhorigheid belangrijke kernwaarden zijn.

Neem gerust contact met ons op om eens een kijkje te nemen op de mooiste school van ons eiland!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Coöperatief Onderwijs
  • Adaptief Onderwijs
  • Katholiek Onderwijs
  • Saamhorigheid
  • Behulpzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven