Basisschool De Nieuwe Link

Professor Regoutstraat 110 5348 AH Oss

  • Schoolfoto van Basisschool De Nieuwe Link
  • Schoolfoto van Basisschool De Nieuwe Link
  • Schoolfoto van Basisschool De Nieuwe Link

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn als school aangesloten bij een Vervangerspool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het jonge kind in groep 1 en 2 leert spelenderwijs de wereld om zich heen kennen. Door middel van hoekenwerk sluiten we aan bij de belevingswereld van het kind. Om deze betrokkenheid zo optimaal mogelijk te houden, bieden we steeds nieuwe thema-activiteiten aan. Er wordt gebruik gemaakt van een planbord op kleuterniveau. De hoeken waar de kinderen uit kunnen kiezen hebben doelen met specifieke ontwikkelingsfacetten. Zo borgen wij ons beredeneerde aanbod voor onze kleuters. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De dag begint met stillezen, begeleid lezen en automatiseringsoefeningen. De instructietijden zijn met name in de ochtend gepland. In deze tijd worden de kerndoelen gerealiseerd van de in de Wet op het Basisonderwijs genoemde aandachtsgebieden. Dit gebeurt door op het niveau van de leerling afgestemde instructies aan te bieden. Tijdens de werktijd vinden oefen- en werkactiviteiten plaats, hierbij worden dag- of weektaken gehanteerd. De leerkracht begeleidt dit proces. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze ambitie wat betreft ontwikkeldoelen in het SOP 2021-2022 zijn:

Wij zien het als onze opdracht om Uitdagend onderwijs te bieden aan al onze kinderen. Dit doen wij door te werken aan:

- Verder uitbouwen van de mogelijkheden van het werken in de Google Classroom; alle kinderen op onze school zijn lid van een Classroom

- Het Leren Met Ouders (LMO) verder vorm te geven op onze school. We starten met het project Samen DigiTAAL

- De doorgaande lijn in verrijken te borgen

- Leergesprekken met kinderen te voeren en ons hierin verder te bekwamen

- Het opzetten van creatieve ateliers in samenwerking met de Muzelinck

- Het verhogen van de kwaliteit van het spel in de hoeken in de kleutergroepen

- Het uitproberen van nieuwe geïntegreerde methodes voor Wereldoriëntatie

- Vernieuwen van ons rapport

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven