R.K. Basisschool De Blinkerd

Troelstrastraat 13 5344 GK Oss

  • We zijn een echte taalschool. Hier bezoeken kinderen de boekenwinkel.
  • Er is extra ondersteuning in kleine groepjes
  • De Blinkers is gehuisvest in Kindcentrum De Komeet midden in de wijk De Ruwaard
  • Ingang van onze school De Blinkerd. Wees Welkom!

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Blinkerd is een wijkschool in de Ruwaard die gehuisvest is in Kindcentrum De Komeet. Dit dragen wij ook uit en bieden de kinderen in de wijk wat zij nodig hebben. Onze zorg is goed georganiseerd en ons onderwijs 'passend'. De school is van ons samen en samen zorgen wij elke dag weer voor het best mogelijke onderwijs.  Wij werken daarom ook nauw samen met opvang en peuterwerk.  De Blinkerd is een 'rijke' school. De vele nationaliteiten en achtergronden van onze kinderen en ouders kenmerken onze school. We leren en werken samen op basis van van respect en vertrouwen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Eigenheid
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool de Blinkerd werkt nauw samen met opvang en peuterwerk (AVEM). Dagopvang, voor- en naschoolse opvang is gevestigd is een pand naast ons gebouw. De peuterspeelzaal is in het gebouw gevestigd. Wij organiseren gezamenlijke thema-avonden voor ouders. We zijn een VVE-school en werken daarom intensief samen aan een doorgaande lijn.We leren met elkaar en van elkaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven