Kindcentrum De Aventurijn

Grindlaan 6 5345 TA Oss

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Aventurijn
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Aventurijn
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Aventurijn

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn trots op team De Aventurijn.

Ons team bestaat uit: leraren, leraarsondersteuners, onderwijsassistenten, een orthopedagoog, intern begeleiders, administratief medewerkers, conciërges, teamleiders en een directeur. 

Op de website en in de jaarinfo van de school, stelt het team zich aan u voor.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit onze visie kiezen wij voor kleine, homogene groepen, door de fusie hebben wij in het schooljaar 2022/2023 nog één combinatiegroep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Je prettig voelen is een voorwaarde om je goed te ontwikkelen. Elke schooldag beginnen we samen in de kring. We bieden dagelijks taal- en rekenactiviteiten aan en gebruiken thema's om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. We maken uitstapjes buiten de school, we gaan bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, het bos of de bakker. Kinderen in groep 1 en 2 werken met ontwikkelingsmaterialen en ontplooien zich in speelhoeken zoals de bouw- en huishoek. We werken aan de zelfstandigheid met een takenbord, en iedere dag is er voldoende aandacht voor bewegen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 werken we op een andere manier met de kinderen. Het kind ontwikkelt zich van spelend naar lerend kind. In de groepen 3 t/m 8 worden in de ochtenden de instructies gegeven van de basisvakken. In de middagen komen de andere vakken aan de orde, deze worden  thematisch aangeboden (5 a 6 thema's per jaar) hiervoor gebruiken we de methodiek van IPC (international primary curriculum).  Vanaf groep 3 wordt er steeds meer gevraagd van de zelfstandigheid, luistervaardigheid, taakgerichtheid en concentratie van het kind. Hier worden kinderen bij geholpen en hier worden dan ook hulpmiddelen bij ingezet zoals een time timer of vragenblokjes.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school heeft een plusklas voor de bovenbouwgroepen. De plusklas wordt aangestuurd door de vakgroep meer- en hoogbegaafdheid, onder supervisie van de orthopedagoog. Onze orthopedagoog heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen De Aventurijn (fusieschool) willen wij de komende jaren gebruiken om de ondersteuningsbehoefte van onze nieuwe school weer opnieuw in beeld te brengen. Onze huidige ondersteuners en expertises mogen gedeeld gaan worden binnen het team. Hier zijn wij enorm trots op!

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven