Kindcentrum De Aventurijn

Grindlaan 6 5345 TA Oss

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Aventurijn
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Aventurijn
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Aventurijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Kindcentrum De Aventurijn. Op deze wijze bieden wij u informatie over onze school. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen hebben dan houden wij ons hiervoor aanbevolen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren staat centraal
  • Ruimte voor ieder individu
  • Kijk op jezelf en de ander
  • Veiligheid
  • Groen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2022 zijn basisschool de Korenaer en basisschool John F. Kennedy gefuseerd. Wij gaan samen verder als Kindcentrum De Aventurijn. Samen hebben wij circa 500 kinderen. 

In het schooljaar 2023-2024 zullen wij ook ons nieuwe kindcentrum betrekken aan de Grindlaan, tot deze tijd zullen wij op tijdelijke locaties aan de Amsteleindstraat en Vlasakkers onderwijs verzorgen. In ons nieuwe kindcentrum zal ook partner AVEM intrekken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
458
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De onderbouw (groep 1 t/m 4) heeft tijdelijk aangepaste schooltijden (zolang we in de tijdelijke huisvesting zitten).

De schooltijden voor de onderbouw:

Maandag: 8.45 uur - 14.45 uur

Dinsdag: 8.45 uur - 14.45 uur

Woensdag: 8.45 uur - 12.45 uur

Donderdag: 8.45 uur - 14.45 uur

Vrijdag: 8.45 uur- 12.45 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven