Albertine Agnesschool

Prins Bernhardweg 33 8453 XC Oranjewoud

  • De Albertine Agnesschool ligt aan de rand van het bosrijke parklandschap van het dorp Oranjewoud.
  • Schoolfoto van Albertine Agnesschool
  • Schoolfoto van Albertine Agnesschool
  • De school doet mee met het programma de bieb op school.  Ieder kind vanaf groep 3 leest 15 minuten per dag in actuele boeken.
  • De natuur is belangrijk binnen het onderwijsprogramma.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Omdat er slechts 45 van de 94 lijsten zijn ingevuld, is het responspercentage 48%, terwijl het minimaal 61% had moeten zijn. Daarmee is deze rapportage helaas niet betrouwbaar.  Toch hebben we een aantal aandachtspunten uit deze rapportage kunnen halen waar we een verbeterplan/ toelichting op hebben geschreven. In de bijlage kunt u lezen wat het verbeterplan is.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven