openbare basisschool De Rietschoof

Zandstraat 14 4184 EE Opijnen

  • Het creatieve afscheidscadeau van groep 8 in 2013. Met vereende krachten hebben 
zij deze afbeelding op onze schoolmuur geschilderd.
  • In onze groepen wordt hard gewerkt, samenwerkt, plezier gemaakt en veel geleerd.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervangingen maken wij gebruik van de diensten van IPPON personeelsdiensten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd is een richtlijn. Op basis van de onderwijsbehoefte van een groep kunnen wij de onderwijstijd voor een vak verhogen of verlagen.Wij nemen de beslissing voor deze aanpassingen op grond van de toetsresultaten van de groep.

Voor individuele leerlingen kunnen wij speciale aanpassingen maken in de verdeling van de onderwijstijd voor de verschillende vakken.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn een openbare basisschool en heten iedereen welkom op onze school.

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij wat wij als team zelf kunnen bieden en waar wij de hulp van specialisten nodig hebben voor een optimale begeleiding van onze leerlingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In 2023-2024 zullen wij een leerkracht opleiden tot specialist taal- en leesonderwijs.

Momenteel maken wij gebruik van de expertise van een taalspecialist van onze collegeschool.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast OBS De Rietschoof bevindt zich een locatie van Het Fantaziehuis, dat peuteropvang verzorgt.

Wij versterken onze samenwerking en dragen samen zorg voor een goede VVE aanpak, met de daar bijbehorende goede en zorgvuldige warme overdracht. 

Terug naar boven