openbare basisschool De Rietschoof

Zandstraat 14 4184 EE Opijnen

  • Het creatieve afscheidscadeau van groep 8 in 2013. Met vereende krachten hebben 
zij deze afbeelding op onze schoolmuur geschilderd.
  • In onze groepen wordt hard gewerkt, samenwerkt, plezier gemaakt en veel geleerd.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de openbare basisschool De Rietschoof in Opijnen. Dit School Venster biedt u inzicht onze inrichting van het onderwijs in onze school en in de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten

OBS De Rietschoof is een school voor iedereen waar wij elke schooldag aan goed onderwijs werken. Wij stellen kinderen in staat om hun talenten te ontdekken waardoor zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Met een energiek team van leerkrachten en onderwijsondersteuners geven wij vorm aan openbaar onderwijs in Opijnen.

Kinderen op de Rietschoof krijgen onderwijs dat voldoet aan de doelen die de overheid stelt. Ons onderwijs is gebaseerd op de volgende waarden:

? Ieder kind is anders, met eigen voorkeuren en talenten;

? Onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling;

? Onderwijs kent een veilige en aantrekkelijke leeromgeving;

? Leren doen we samen en in samenwerking.

Op onze website vindt u specifieke informatie over onze visie op goed onderwijs, de schoolorganisatie, de werkwijze op onze school, ouderparticipatie, ons team en nog veel meer. Maar wij willen de school natuurlijk ook heel graag laten zien! 

Bent u geïnteresseerd in een kennismaking en een rondleiding, heeft u een vraag en/of wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Omgaan met verschillen
  • Toekomstgericht
  • Samenwerking
  • Heldere doelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De openbare basisschool De Rietschoof wil een ontwikkelplaats zijn met aandacht voor de onderwijsbehoefte van ieder kind: wij werken opbrengstgericht met oog en  aandacht voor de mogelijkheden van al onze leerlingen. De school werkt met verantwoorde methodes en landelijke genormeerde toetsen. 

Wij vinden een goede sfeer en veiligheid van onze leeromgeving belangrijk en naast het aanleren van basisvaardigheden, hebben al onze medewerkers oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Dit betekent dat ook creatieve en sociale vaardigheden een belangrijke rol spelen in ons onderwijs. Ouders zijn hierbij onze belangrijkste partners.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven