KBS De Toekomst

Sperwerstraat 51 4901 AW Oosterhout

  • Schoolfoto van KBS De Toekomst
  • Schoolfoto van KBS De Toekomst
  • Schoolfoto van KBS De Toekomst
  • Schoolfoto van KBS De Toekomst
  • Schoolfoto van KBS De Toekomst

In het kort

Toelichting van de school

KBS De Toekomst is een school waar iedereen welkom is. Een plek waar kinderen en ouders met verschillende achtergronden en levensovertuigingen elkaar ontmoeten en met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. De school staat ervoor om op positieve wijze met elkaar te kunnen leren en ontwikkelen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgericht onderwijs
  • Positieve benadering, SWPBS
  • Ontdekken wie je bent
  • Talenten ontwikkelen
  • We doen het samen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden bij onze school kan altijd. U kunt een afspraak maken met onze directie voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Dit kan via 0162-471710 of via info@bsdetoekomst.nl 

Aanmelden voor de voorschool kan vanaf een leeftijd van 1,5 jaar. Ook daarvoor kun u een afspraak maken met onze directeur. Tijdig aanmelden is gewenst, zodat wij een plaats voor uw kind kunnen reserveren. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven