Kindcentrum De Ontdekking

Kamerlingh Onneslaan 3 4904 KJ Oosterhout

 • Betrekken van kinderen bij concrete zorgactiviteiten waarin ze verantwoordelijkheid krijgen voor het welzijn van hun levende omgeving.
 • "Talent moet de mogelijkheid krijgen om uit te groeien tot een schat die een leven lang meegaat" #Cultuureducatie
 • Indrukken, ervaringen en emoties kunnen in verschillende kunstactiviteiten worden weergegeven. Voor elke kunstdiscipline een ruimte.
 • Een school als kloppend hart in de buurt. Een rijke speel-/leeromgeving maken we samen met ouders, medewerkers, buurtbewoners, ea.
 • We gaan voor een holistische benadering van het kind. In interactie ontdek je wie jij bent. Door de ander, leer je jezelf kennen.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Ontdekking is onderdeel van kindcentrum De Ontdekking (0-13 jaar).
Profiel kindcentrum: buurt, natuur en cultuur.

De Ontdekking wil een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt.

De school staat voor eigentijds, betekenisvol onderwijs waarbij een optimale en brede ontwikkeling van élk kind voorop staat.

Uitgangspunt hierbij is dat kinderen verschillen in de manier waarop ze leren en ontwikkelen.

De school werkt vanuit het concept OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO).

Winki staat symbool voor het kind van de toekomst op De Ontdekking. Door haar ogen vertellen we ons toekomstverhaal..


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
 • Plaats waar je je thuis voelt
 • Betekenisvol Leren
 • Brede Ontwikkeling
 • Passend Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ons vakantierooster vindt u hier.

Kindcentrum De Ontdekking biedt onderwijs, opvang, ontspanning en opvoeding ineen.

Ouders kunnen een keuze maken uit verschillende bestemmingen op hun reis door ons centrum.

Bestemmingen kinderen van 0 - 4 jaar:

 • D(agopvang): 52 weken per jaar (excl. zon- en feestdagen) - 07:00 uur - 18:30 uur maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • V(oorschoolse educatie): Kinderen van 30 maanden tot 4 jaar - 2 dagdelen (8:30-11.45 uur en 12:30-14:15 uur) in de ‘schoolweken’ maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagochtend, donderdagochtend

Bestemmingen kinderen van 4 - 13 jaar

 • S(tartpunt) 07:00 uur - 08:30 uur
 • O(nderwijs) 08:30 uur - 14.00 uur in de “schoolweken” 
 • N(aschools) kort: 14.00 uur -  15.30 uur in de “schoolweken”
 • N(aschools) lang: 14.00 uur - 18.30 uur in de “schoolweken” 
 • C(omplete reis) 07:00 - 18:30 uur (inclusief vakantie en studiedagen) 
 • C(omplete reis) 07:00 - 18:30 uur (exclusief vakantie en studiedagen)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op bestuursniveau en schoolniveau staat het verder ontwikkelen van het Veiligheidsplan op de agenda.

Terug naar boven