Kindcentrum De Ontdekking

Kamerlingh Onneslaan 3 4904 KJ Oosterhout

 • Betrekken van kinderen bij concrete zorgactiviteiten waarin ze verantwoordelijkheid krijgen voor het welzijn van hun levende omgeving.
 • "Talent moet de mogelijkheid krijgen om uit te groeien tot een schat die een leven lang meegaat" #Cultuureducatie
 • Indrukken, ervaringen en emoties kunnen in verschillende kunstactiviteiten worden weergegeven. Voor elke kunstdiscipline een ruimte.
 • Een school als kloppend hart in de buurt. Een rijke speel-/leeromgeving maken we samen met ouders, medewerkers, buurtbewoners, ea.
 • We gaan voor een holistische benadering van het kind. In interactie ontdek je wie jij bent. Door de ander, leer je jezelf kennen.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Ontdekking biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar bruisend ontwikkelingsgericht onderwijs. Onze school is gelegen in de wijk Oosterheide en telt ongeveer 150 leerlingen. Naast de basisschool zijn in het Kindcentrum ook een kinderdagverblijf, de Voorschool, het Labyrint en de GGD te vinden. Het gebouw biedt veel UNIEKE ruimtes om het ontwikkelingsgericht/thematisch onderwijs optimaal te ondersteunen. We maken onder andere gebruik van een talentenzaal, kooktuin, filmstudio, kunstknaller, bibliotheek en de moestuin. Onze visie op onderwijs (OGO) biedt brede en optimale ontwikkeling aan op alle leer- en ontwikkelingsgebieden, die in samenhang, thematisch en op maat worden aangeboden. Het team bestaat uit enthousiaste collega’s, die met passie werken om leerlingen te laten groeien.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Wereldburger
 • Samen betrokken
 • Leergeluk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Ontdekking telt ca.150 kinderen in 8 groepen. De groepsgrootte loopt uiteen van ongeveer 15 tot 24 kinderen. In de onderbouw wordt er gewerkt in een unit groep 1-2, waar 2 fulltime leerkrachten met elkaar verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kleuters. 

 • Groep 1-2 (unit)
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Daarnaast bevindt zich in het Kindcentrum een voltijds voorziening voor dubbel bijzondere hoogbegaafde kinderen (Twice Exeptionals), gecombineerd met een deeltijds voorziening voor hoogbegaafde kinderen, genaamd het Labyrint

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang
Op De Ontdekking kunnen ouders terecht voor buitenschoolse opvang (4-13 jaar). De opvang wordt verzorgd door de pedagogisch medewerkers van SKO (Stichting Kinderopvang Oosterhout). Het personeel van KC De Ontdekking werkt nauw samen en vormt één team, ieder vanuit de eigen, specifieke professionaliteit. Gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie en doelen.   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op bestuursniveau en schoolniveau staat het verder ontwikkelen van het Veiligheidsplan op de agenda.

Terug naar boven