Kindcentrum De Ontdekking

Kamerlingh Onneslaan 3 4904 KJ Oosterhout

  • Betrekken van kinderen bij concrete zorgactiviteiten waarin ze verantwoordelijkheid krijgen voor het welzijn van hun levende omgeving.
  • "Talent moet de mogelijkheid krijgen om uit te groeien tot een schat die een leven lang meegaat" #Cultuureducatie
  • Indrukken, ervaringen en emoties kunnen in verschillende kunstactiviteiten worden weergegeven. Voor elke kunstdiscipline een ruimte.
  • Een school als kloppend hart in de buurt. Een rijke speel-/leeromgeving maken we samen met ouders, medewerkers, buurtbewoners, ea.
  • We gaan voor een holistische benadering van het kind. In interactie ontdek je wie jij bent. Door de ander, leer je jezelf kennen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt geregeld via Leswerk.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen zitten in groepen volgens het leerstofjaarklassensysteem; waar mogelijk werken de kinderen groepsoverstijgend.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Ontdekking staat open voor alle leerlingen. Binnen ons (ontwikkelingsgericht) onderwijs streven we naar een optimale en brede ontwikkeling van élk kind, waarbij we ervan uitgaan dat kinderen verschillen. We zien het als onze opdracht uit te gaan van die verschillen. Passend onderwijs vindt altijd plaats binnen de mogelijkheden die de school heeft.

Er zijn echter grenzen aan die mogelijkheden:

1. Als het leerproces van een leerling zoveel aandacht van een leerkracht vraagt dat andere leerlingen in het leren belemmerd worden;

2. Als de leerling de rust en veiligheid voor andere kinderen en medewerkers verstoord;

3. Als de benodigde begeleiding te specialistisch is of de intensiviteit van de begeleiding onze capaciteit overschrijdt;

4. Als een kind zich –ondanks onze (extra) ondersteuning- onvoldoende ontwikkelt op basis van zijn/ haar capaciteiten en/ of niet gelukkig is binnen onze onderwijssetting.

In bovenstaande gevallen, zullen we samen met ouders en externe deskundigen/ zorgteam zoeken naar een (meer) passende school voor het kind. Ouders en school trekken hierin samen op.

De Ontdekking staat in principe niet afwijzend tegenover leerlingen met een REC-indicatie. In het verleden zijn vaak goede resultaten geboekt bij deze leerlingen. Wel zullen de REC-geïndiceerde leerlingen ook aan de ‘grenzen van onze mogelijkheden’ worden getoetst. Voor kinderen met een REC-indicatie vindt halfjaarlijks een gesprek met ouders (en interne en externe deskundigen) plaats om de stand van zaken te bespreken en vervolg te bepalen.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven