Speciale School voor Basisonderwijs De Wissel

Van Oldeneellaan 18 4902 ZC Oosterhout

  • Wij beschikken we over 2 gymzalen zodat alle groepen 2x op de eigen school kunnen gymmen.
  • De speelplaats van SBO de Wissel is voorzien van speeltoestellen. De kinderen kunnen heerlijk spelen.
  • Sinds 2015 beschikken we over een nieuw ingerichte schoolbibliotheek gekoppeld aan het systeem van Theek 5.
  • Op SBO de Wissel kunnen de kinderen op het achterplein  samen spelletjes doen!

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs en is daarmee een plek voor kinderen die het om wat voor reden dan ook, niet redden op een reguliere basisschool. De kinderen volgen bij ons les in kleinere klassen bij leerkrachten die zich verder gespecialiseerd hebben om les te geven op een passend niveau. Samen zorgen we voor een fijne plek, waar kinderen met  plezier naar school komen. De meeste kinderen wonen in omgeving Oosterhout, Dongemond, Dongen en Werkendam. Kinderen worden alleen bij ons  toegelaten als zij van de commissie van toelaatbaarheid verklaringen (CTLV) van het regionale samenwerkingsverband Breda e.o. een toelaatbaarheid verklaring (TLV) hebben gekregen. 
Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • veiligheid
  • zelfstandigheid
  • talenten
  • samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen zijn welkom op school vanaf 8.25u.

Er is toezicht op het plein vanaf 8.25u en de kinderen van groep 1/2 mogen al naar binnen.

Gedurende het jaar hebben we verschillende studiemiddagen en studiedagen. Deze zijn vermeld op de schoolkalender.

Voor kinderopvang werken we samen met SKO gevestigd naast de school.

Ouders uit andere kernen werken samen met eigen opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Samenwerking met aangegeven instanties

De opdracht om te zorgen voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen vraagt om samenwerking met betrokken instanties waardoor we een duidelijke lijn kunnen uitzetten. Indien noodzakelijk hebben wij (veelvuldig) contact met o.a. Veilig Thuis, Stichting MEE, GGZ, GGD, MKD en andere vormen van onderwijs.  

Ondersteuning van ouders en school bij deze ontwikkeling is enorm belangrijk.

Terug naar boven