Speciale School voor Basisonderwijs De Wissel

Van Oldeneellaan 18 4902 ZC Oosterhout

  • Wij beschikken we over 2 gymzalen zodat alle groepen 2x op de eigen school kunnen gymmen.
  • De speelplaats van SBO de Wissel is voorzien van speeltoestellen. De kinderen kunnen heerlijk spelen.
  • Sinds 2015 beschikken we over een nieuw ingerichte schoolbibliotheek gekoppeld aan het systeem van Theek 5.
  • Op SBO de Wissel kunnen de kinderen op het achterplein  samen spelletjes doen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van SBO De Wissel deden, net als de meeste leerlingen van het Speciaal BasisOnderwijs niet mee met de eindtoets basisonderwijs. Sinds kort is een eindtoets wel verplicht voor kinderen in het SBO. De Wissel neemt de AMN-toets af bij alle kinderen in groep 8. 

Er wordt ook een IQ onderzoek afgenomen. Wij hebben gekozen voor de Adit omdat deze goed aansluit bij de eindtoets van AMN. We volgen de leerlingen tevens met het CITO leerlingvolgsysteem. Deze gegevens worden niet uitgewisseld met DUO en zijn hier dus niet zichtbaar.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen worden 2 maal per jaar getoetst met de toetsen van cito. Toetsen die passen binnen het ontwikkelingsperspectief (OPP) van het kind. 

Deze gegevens worden opgenomen in de OPP-trap van de betreffende leerling en in het groepsoverzicht. Dit overzicht is het uitgangspunt voor de leerkracht voor het plannen van het onderwijs binnen de groep. Hierover volgt overleg met de unitcollega voor uitwisseling van leerlingen om effectief onderwijs te kunnen bieden aan de leerlingen van de unit. 

De interne begeleider bespreekt samen met de unitcollega's de opzet van het programma voor het komende jaar en de resultaten die de kinderen behalen. Gekeken wordt of de kinderen zich ontwikkelen volgens de uitgezette koers en hoe daarop kan of moet worden afgestemd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Basisscholen zijn steeds beter in staat om hun leerlingen de begeleiding te geven die zij nodig hebben.

Op het SBO zitten de leerlingen met ernstige leerproblemen. Hierdoor gaat ongeveer 45 % van de leerlingen naar het praktijkonderwijs en de anderen naar VMBO basis of kader.

Een enkele leerling van onze school gaat naar het VMBO gemengde leerweg of theoretische leerweg. Veel van onze leerlingen komen in aanmerking voor leerwegondersteuning. Ze zitten dan in kleinere klassen met vaste leerkrachten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SBO De Wissel heeft een basisarrangement. Het team van SBO De Wissel doet er alles aan om de leerlingen de beste begeleiding te geven. De inspectie heeft de plicht om erop toe te zien dat het team en de directie het beste uit de kinderen halen.

Terug naar boven