Openbare Basisschool De Kameleon

Slotjesveld 9 C 4902 ZP Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Kameleon is een sport-actieve school met veel aandacht voor basisvaardigheden, sociale vaardigheden, sport en bewegen. Wij hanteren 5 gelijke lesdagen met dagelijks 2x gestructureerd buitenspel en 2x in de week gymles voor iedere leerling.

De Kameleon geeft periode onderwijs op basis van leerdoelen in alle vakken. Wij werken in units met horizontale roosters, hierdoor werkt iedere leerling aan bij haar passende leerdoelen en verzorgen wij gepersonaliseerd onderwijs.

Een unit bestaat uit een ruime groep leerlingen en wordt dagelijks begeleid door een leerkrachten, ondersteund door onderwijsassistenten. Op deze wijze is er dagelijks veel persoonlijke aandacht en wordt de voortgang geborgd. We houden een maximum van 28 leerlingen aan per unit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taalschool. Elkaar begrijpen
  • Beweegschool. Sport & Sportief
  • Gedrag en structuur (PBS)
  • Kleurrijke school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op De Kameleon is redelijk stabiel, maar het is geen grote school. De kinderen zitten in 4 Units, met in elke Unit twee leerjaren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang in vakanties en op lesvrije dagen is in samenwerking met SKO. Hier zijn kosten aan verbonden

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor zaken die u liever niet op school of met de contactpersoon vertrouwenszaken op school kunt bespreken, heeft Delta-onderwijs onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Die kunnen bemiddelen of kan u verder op weg helpen, als u verdere stappen wilt nemen.

Vertrouwenspersonen

  • Roy Ploegmakers: 06 48088774
  • Eefje van Antwerpen: 06 28636387

Terug naar boven