Openbare Basisschool De Kameleon

Slotjesveld 9 C 4902 ZP Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Kameleon is een sport-actieve school met veel aandacht voor taal, sociale vaardigheden, sport en bewegen. Wij hanteren 5 gelijke lesdagen met dagelijks 2x gestructureerd buitenspel en 3x in de week gymles voor iedere leerling.

De Kameleon geeft periode onderwijs op basis van leerdoelen in alle vakken. Wij werken methode onafhankelijk in Units. Hierdoor werkt iedere leerling aan bij haar passende leerdoelen en verzorgen wij gepersonaliseerd onderwijs.

Een Unit bestaat uit een ruime groep leerlingen en wordt dagelijks begeleid door twee leerkrachten. Op deze wijze is er dagelijks veel persoonlijke aandacht en wordt de voortgang geborgd. We houden een maximum van 28 leerlingen aan per unit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taalschool. Elkaar begrijpen
  • Beweegschool. Sport & Sportief
  • Gezonde school.
  • Gedrag en structuur (PBS)
  • Kleurrijke school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang in vakanties en op lesvrije dagen is in samenwerking met SKO. Hier zijn kosten aan verbonden

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven