Openbare Basisschool Rubenshof

Hoofdvestging: Rubenshof 8 / Nevenvestiging: Kruidenlaan 32 4907 MX/4907AB Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

OBS Rubenshof maakt onderdeel uit van Delta-onderwijs. Deze stichting maakt gebruik van Leswerk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing valt onder de wereldoriënterende vakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Net als alle andere scholen, heeft onze school een ondersteuningsprofiel geschreven. De medezeggenschapsraad heeft met ons profiel ingestemd. Om tot een ondersteuningsprofiel te komen, hebben wij ons gehele onderwijsleerproces, in de breedste zin van het woord, geanalyseerd. Door deze analyse weten we of we voldoen aan het basisprofiel dat elke school nodig heeft om passend onderwijs te verlenen.

Ondanks het feit dat we op veel gebieden goed scoren, blijven we ons onderwijsproces verbeteren, zodat we beter kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen, de effectiviteit van ons onderwijs kunnen vergroten en het onderwijs blijft aansluiten bij de kennis en vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben. 

Wij richten ons op het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Een leerkracht is een aantal uren per week beschikbaar om hoogbegaafden te begeleiden, en ook de leerkrachten van deze kinderen.

Daarnaast vinden wij ons ook deskundig in het begeleiden van (dove) kinderen met een cochleair implantaat. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven