Openbare basisschool Opwaardz

Ter Stegestraat 23 8121 XB Olst

Hoofdingang van onze school

Het team

Toelichting van de school

Obs Opwaardz is de nieuwe naam van de openbare basisschool in Olst. Nee, het is geen spelfout. Maar lekker tegendraads, net als ons onderwijs. Kinderen op Opwaardz mogen ontdekken wat er om hen heen gebeurt en dat maakt ze nieuwsgierig. ‘Wat is dat? Hoe werkt dat?’ Lekker ontdekken en leren. Dat gaat bij ons hand in hand. Daar is motivatie en lef voor nodig. En je doet het samen. Anders kom je nooit stroomopwaarts. We laten onze kinderen zien dat ze het kunnen. Uiteraard zorgen wij in de ochtend ook voor goed onderwijs met optimale instructies.

Ons schoolgebouw ligt in een woonwijk in Olst. Het is omgeven door ruimte om te sporten en te spelen. De BSO grenst aan de school. Wij hebben de beschikking over twee schoolpleinen, een sport- en een speelplein. 

We hebben een enthousiast team van elf juffen, twee meesters, twee IB-ers, een directeur, een vakleerkracht gymnastiek, een muziekdocent en onze schoolhond Odin. Samen geven we les aan ongeveer 130 leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven