de Bongerd

Wieldraaierlaan 120 7577 NR Oldenzaal

  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool de Bongerd is een toekomstgerichte school waar samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en taakgerichtheid centraal staan. Leerlingen leren zichzelf kennen, samenwerken met anderen én kennis en vaardigheden die hem/haar voorbereiden op zijn/haar toekomst. Denk bijvoorbeeld aan Wetenschap en Techniek, burgerschap, digitale geletterdheid en de basis rekenen/taal/lezen. We stimuleren leerlingen positief. Gezamenlijk dragen we zorg voor een positief leerklimaat. De kernwaarde samenwerken is overal zichtbaar, bijvoorbeeld tijdens lessen, projecten en activiteiten en bij ons enthousiaste en hechte onderwijsteam. De sfeer binnen onze school is open en met elkaar in verbinding. Persoonlijke aandacht en goede onderwijskwaliteit staan voorop. We gaan uit van ieders authenticiteit, talent en kwaliteit. Verschillen zijn er om te waarderen en te benutten. Talenten laten we tot bloei komen. We hebben plezier in ons werk en genieten van ontwikkeling van kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Leren door doen!
  • Sterke basis
  • Gezonde school (bewegen)
  • Wetenschap & Techniekonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de laatste jaren gedaald en stabiliseert de komende jaren. Dit is te verklaren door de demografische ontwikkeling in de wijk. Tevens is de nieuwbouw een aantal jaren gestagneerd geweest waardoor het aantal jonge gezinnen in de wijk afnam.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
448
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het gebouw is een een locatie gevestigd van Kosmo. Dit is een kinderopvang waar voor- naschoolse opvang gerealiseerd wordt.

Ook tijdens vakantie biedt Kosmo opvangmogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven