de Bongerd

Wieldraaierlaan 120 7577 NR Oldenzaal

  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool De Bongerd is een eigentijdse basisschool in de wijk ‘de Graven Es’ in Oldenzaal. De kernwaarden van daltononderwijs vindt u terug in onze lessen, projecten en activiteiten, ons enthousiaste en hechte onderwijsteam en uiteindelijk in onze leerlingen. De sfeer binnen onze school is ongedwongen; persoonlijke aandacht en een goede onderwijsbasis staan voorop. We gaan uit van ieders talent en kwaliteit. Die willen we tot bloei laten komen. Van ‘groei’ bij kinderen genieten we dan ook volop. Kortom, het onderwijs van de toekomst in een dynamische school, waar normen en waarden hoog in het vaandel staan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren door doen!
  • Daltononderwijs
  • Opleidingsschool
  • Gezonde school (bewegen)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal daalt de laatste jaren. Dit is geprognotiseerd en komt door de demografische ontwikkeling in de wijk. Tevens is de nieuwbouw een aantal jaren gestagneerd geweest waardoor het aantal jonge gezinnen in de wijk afnam.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
414
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het gebouw is een een locatie gevestigd van Columbus Junior. Dit is een kindcentrum waar voor- naschoolse opvang gerealiseerd wordt.

Ook tijdens vakantie biedt Columbus opvangmogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven