Franciscusschool

Lyceumstraat 2 B 7572 CP Oldenzaal

  • Opening Free Running Parkour
  • Acrogym
  • Feestelijke opening
  • in pyjama

In het kort

Toelichting van de school

De Franciscusschool is een school waar de kinderen met plezier zelfstandig en gezamenlijk leren leren voor hun toekomst.
Vanuit onze levensbeschouwelijke overtuiging streven we er naar de kinderen tot evenwichtige personen te laten uitgroeien met oog voor de wereld en voor een ander. Op onze school zijn kinderen met diverse achtergronden. Aan de hand van verhalen uit verschillende tradities geven de kinderen vorm en inhoud aan hun eigen waarden en normen.
Wij vormen samen met basisschool De Esch in Oldenzaal de Onderwijsgemeenschap FrEsKo en behoren bij de Stichting Konot, Oldenzaal.

Virtuele rondleiding  "Happy Franciscus"                        

Stichting Konot Oldenzaal

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht onderwijs
  • Onderzoekend/ontdekkend leren
  • Leren leren voor jouw toekomst
  • The leader in Me

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 starten 's morgens om 08.30u. en gaan om 14.00u. naar huis. Een uitzondering vormen de leerlingen van de groepen 1 en 2. Deze kinderen zijn op de vrijdag om 12.00u. vrij. De pauzes zijn 's ochtends en 's middags in 2 groepen tussen 10.00u. - 10.30u. en  12.00u. - 12.30u. (lunchpauze)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze vertrouwenspersonen binnen de Stichting Konot zijn:

Maaike de Jong (m.dejong01@konot.nl) en Vanessa de Zwart (v.dezwart@konot.nl)

Terug naar boven