Franciscusschool

Lyceumstraat 2 B 7572 CP Oldenzaal

  • Schoolfoto van Franciscusschool
  • Schoolfoto van Franciscusschool
  • Schoolfoto van Franciscusschool
  • Schoolfoto van Franciscusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Franciscusschool is een school waar de kinderen met plezier zelfstandig en gezamenlijk leren leren voor hun toekomst.
Vanuit onze levensbeschouwelijke overtuiging streven we er naar de kinderen tot evenwichtige personen te laten uitgroeien met oog voor de wereld en voor een ander. Op onze school zijn kinderen met diverse achtergronden. Aan de hand van verhalen uit verschillende tradities geven de kinderen vorm en inhoud aan hun eigen waarden en normen.
Wij behoren bij de Stichting Konot, Oldenzaal.

Virtuele rondleiding  "Happy Franciscus"                        

Stichting Konot Oldenzaal

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht onderwijs
  • Onderzoekend/ontdekkend leren
  • Leren leren voor jouw toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 starten 's morgens om 08.30u. en gaan om 14.00u. naar huis. Een uitzondering vormen de leerlingen van de groepen 1 en 2. Deze kinderen zijn op de vrijdag om 12.00u. vrij. De pauzes zijn 's ochtends en 's middags in 2 groepen tussen 10.00u. - 10.30u. en  12.00u. - 12.30u. (lunchpauze)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven