Franciscusschool

Lyceumstraat 2 B 7572 CP Oldenzaal

  • Opening Free Running Parkour
  • Acrogym
  • Feestelijke opening
  • in pyjama

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


We maken waar nodig voor vervanging van personeel gebruik van de diensten van het Mobiliteitscentrum. Ons personeel heeft in principe buiten de schoolvakanties geen verlof. Mocht er een leerkracht uitvallen dan word vervanging geregeld. Hiervoor werken wij samen met het Mobiliteitscentrum OBT uit Borne. Via het mobiliteitscentrum kunnen wij zowel beschikken over invallers die werkzaam zijn binnen Konot als binnen andere schoolbesturen. In geval van nood zijn leerkrachten uit ons eigen team bereid om in te komen vallen voor een andere leerkracht. Het ziekteverzuim binnen onze school is relatief laag. Tot op heden hebben wij nog altijd vervanging kunnen regelen als dat nodig is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar krijgen de groepen 1 en 2 enkele periodes wekelijks een gymles les van een vakleerkracht gym.

Voor de overige groepen verzorgt de vakleerkracht gym wekelijks beide gymlessen.

De leerlingen in leerjaar 4 hebben jaarlijks muzieklessen van een vakdocent muziek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We beschikken over een speellokaal, geschikt als extra werkruimte en een ruimte voor expressieve activiteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd is het aantal uren dat een leerling in de week op school is. Hier is de invulling van de onderwijstijd voor leerjaar 1 en 2 en voor leerjaar 3 t/m 8 weergegeven. De invulling van onze onderwijstijd voldoet aan de landelijke richtlijnen. Ook wat schoolvakanties en vrije dagen betreft gelden strikte landelijke richtlijnen vanuit de overheid. Een overzicht van onze schoolvakanties en vrije dagen voor dit schooljaar is te vinden in het jaarkatern van de schoolkalender. T.a.v. de schoolvakanties voldoen wij ook aan de landelijke richtlijnen. We hanteren de onderwijstijden zoals aangegeven in de landelijke richtlijnen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld en zo inzicht gegeven in het aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning die onze school haar (zorg)leerlingen biedt, al dan niet samen met partners
binnen en buiten het onderwijs. Ook de andere scholen uit het samenwerkingsverband hebben dit gedaan.
In het overzicht is het profiel van onze school te zien.
Wat vinden wij van wat wij onze (zorg)leerlingen te bieden hebben aan onderwijs, zorg en ondersteuning, waar zien we verbeterpunten, wat willen we gaan zelf doen en wat gaan we samen met externe partners oppakken?
Dat zijn de kernvragen die bij de analyse van het schoolondersteuningsprofiel centraal staan.
Ons schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren zullen ons verdiepen en inzetten om het interprofessioneel werken naar een hoger plan te tillen. De contacten met professionals zijn gelegd. We starten dit schooljaar met het invoeren van interprofessioneel werken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We volgen in de groepen 1 en 2 de methodiek Onderbouwd Online in combinatie met Fonemisch Bewustzijn. Vanaf vorig schooljaar vullen we dit aan met thema's waarbij we ontdekkend en onderzoekend leren stimuleren.

Terug naar boven